Til forsiden
Lavutslippsone i Oslo – dårlig forberedt
Jan Harry Svendsen
schedule 6 september, 2017

NLF er svært kritisk til forslaget om lavutslippsone i Oslo – og peker på at forslaget på mange områder kunne vært bedre forberedt.

– NLF tar miljøutfordringene på alvor og arbeider for at lastebiltransporten i Norge skal være klima- og miljømessig bærekraftig, skriver NLF i høringsnotatet tilknyttet lavutslippsonen for tunge biler i Oslo kommune.

I brevet kritiserer NLF både størrelsen på sonen, gebyrene som er lagt til grunn ved overtredelse og det faktum at forskriften kun omhandler tunge kjøretøy.

- NLF mener at en lavutslippsone kun for tunge biler gir svært begrenset miljøgevinst til en svært høy kostnad. Effekten av forslaget, slik det ligger nå, er en tap-tap situasjon for alle parter – med unntak av utenlandske lavprisselskap som får enda lettere tilgang til det norske transportmarkedet, skriver NLF i brevet. 

De er også kritiske til at forslaget kun gjelder tunge kjøretøy og ikke personbiler når man vet at nyere lastebiler har svært lave utslipp – og faktisk lavere enn mange personbiler - av gasser som fører til lokal forurensning. At det heller ikke legges opp til en overgangsordning, noe som blant annet er tilfellet for drosjenæringen er også underlig.

Samtidig mener NLF at det er uheldig at sonen som er foreslått også vil ramme all gjennomgangstrafikk.

- Om hele Oslo er en sone med svært høye gebyrer, er det sannsynlig at noe av gjennomgangstrafikken vil finne andre og dårlige egnede veier rundt byen. NLF er også bekymret for gjennomføringen av tiltaket og kontrollrutinene. For NLF er det et krav om at myndighetene har systemer for registrering og betaling på plass, fullt utviklet – også for utenlandske kjøretøy – før ordningen trer i kraft.

NLF er også svært skeptisk til om ordningen vil fungere i praksis og om det er tilfredsstillende at kontroller gjennomføres manuelt. En av tingene man frykter er at useriøse utenlandske transportører vil unnlate å betale.

- Det er illusorisk å tro at useriøse transportører vil registrere seg å betale. Det vil ytterligere bygge opp under de som ikke driver seriøst og føre til en konkurransevridning som vil underminere for norske arbeidsplasser i næringen.

Rett over nyttår 2018 ble det klart at byrådet i Oslo utsetter innføringen av lavutslippsoner i Oslo til vinteren 2018/ 2019. Utsettelsen kom i stand blant annet etter påtrykk fra NLF.

Hele høringen finner du her