Til forsiden
Økte totalvekter – et viktig steg på veien!
Dag Nordvik, fagsjef teknikk NLF
schedule 28 februar, 2018

Ser man på det bil- og hengermateriellet som ferdes på norske veier i dag, og tenker på hvor mange kubikkmeter med luft som blir transportert kan man jo bli skremt. Har vi virkelig råd til dette, og miljøvennlig kan det umulig være? I dag sier uoffisielle tall at 1 av 3 kilometere kjøres uten last. 

Mange transporter som utføres i dag er av slik karakter at transport kun én vei er mulig, eksempelvis transport av drivstoff, avfall og en del næringsmidler. Ser man på andre transportformer som bulk, tank eller gods med høy egenvekt, kjøres det i dag mange transporter bare delvis fylte på grunn av vektbestemmelsene. Det er dette potensialet det bør være mulig å utnytte. For volumbasert transport vil bestemmelsene om tillatte lastelengder være den konkurranseregulerende faktor.

Det ligger mange utfordringer i effektivisering av transporten, og en av disse er utnyttelsen av de vektkapasiteter som finnes. Derfor har vi i NLF spilt inn mot vegmyndighetene at å øke totalvektene opp mot biler og hengeres tekniske last. Fordelen med dette er at dette kan gjøres uten at lastebileiere behøver å investere i ombygninger av allerede eksisterende materiell.

Det finnes fordeler og ulemper ved dette, men fordelene er absolutt størst; mer effektiv bruk, mindre tomkjøring, kanskje til og med færre biler på veiene med den sikkerhetsgevinsten som ligger i dette. Vi vet også at høyere vekt vil gi noe høyere dieselforbruk, og økt slitasje på materiellet, men kostnadene per forflyttet tonn på veien går ned. Det mest positive med dette er at vi kan redusere miljøbelastningen med opptil 10-12% - et viktig og riktig skritt på veien til å nå klimamålene!

Vegdirektøren har lyttet til NLFs innspill, og han tok utfordringen på Transportkonferansen den 20. januar og sa at han vil danne en arbeidsgruppe bestående at myndigheter, næringslivet og bransjeorganisasjoner som skal arbeide frem løsninger. 

Her er det bare å glede seg til fortsettelsen!