Til forsiden
Ønsker egne lastebilkolonner
Reidar Retterholt
schedule 9 februar, 2018

Snøen laver ned. Det blåser. På E134 står lastebilene i kø sammen med personbilene for å krysse over Haukeli som er stengt. Hvorfor må det være slik – når lastebilene kommer seg over Rv7 Hardangervidda?

Det er forskjellsbehandling på fjellovergangene. Mens lastebilene må stå å vente på bedre vær over Haukeli kan de passere over Hardangervidda, hvor det går egne kolonner for tungbiler 

Vi forstår sjåførenes frustrasjoner når de står fast med en bil full av varer som skal til en mottaker. Kanskje til og med til en mottaker der leveransen haster. Og igjen står man fast. Hva skjer neste gang? Får vi oppdraget da – eller mister man kjøringen? Og hva med kjøre og hviletid? Forsinkelsen som oppstår – og som forplanter seg?

En myk stemme over eteren er på med de siste trafikkmeldingene. Fortsatt er det stengt over Haukeli, og fortsatt går egne kolonner med tungbiler over Hardangervidda. Og slik har det vært lenge. Dette er gammel praksis at man kjører egne kolonner for tungbiler over Rv7, mens bilene blir stående på E134. Slik kan vi ikke ha det. Ikke bare fordi det koster voldsomt mye penger eller fordi godset blir forsinket - men fordi det ikke er noen grunn til å ha det slik.

Selvsagt skal trafikksikkerheten stå i fremste rekke. Men det fullt mulig å finne løsninger der man plukker ut tungbilene uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten – og vi i NLF er gjerne med for å se på løsninger både for øst- og for vestgående trafikk på E134 over Haukeli.

I 2017 var E134 stengt i 131,5 timer og det var 301 timer med kolonnekjøring. Omregnet til arbeidsdager utgjør det 16 dager – eller nesten en halv måned.

Hvert døgn krysser mellom 350 og 400 tunge kjøretøy over Haukeli. Statens Vegvesen sier de jobber med en løsning. Alt vi håper på er at løsningen blir slik at stemmen som leser veimeldingene i desember 2018 lyder slik når den strømmer ut av høyttalerne; Det er stengt over alle fjelloverganger, men på E134 og Rv7 slippes lastebiler igjennom i egne kolonner.