Til forsiden
Støtter endringer i utdannelsesstruktur
Jan Harry Svendsen
schedule 4 september, 2017

Kunnskapsdepartementet vil flytte Vg2 Transport og logistikk til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. NLF er enig.

Målet med endringen er å skape et mer konsistent utdanningsløp, samtidig som to av tre elever som begynner på Vg2 Transport og logistikk kommer fra utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon via et kryssløp.

- Vi mener det er fornuftig å flytte Vg2 Transport og logistikk til utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon. Samtidig er det viktig at Vg2 Transport og logistikk også må kunne rekruttere fra andre utdanningsprogram som Vg1 Elektrofag, Vg1 Studiespesialisering, Vg1 Handel og Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, skriver NLF i sitt svarbrev til høringen.

- Yrkessjåførfaget og logistikkfaget blir mer og mer automatiserte, og det krever at fremtidige fagarbeidere har en større kompetanse innen blant annet teknikk og automasjon, står det videre.

Helt siden Yrkessjåfør- og logisikkfaget kom inn som lærefag i videregående skole har det vært mye usikkerhet knyttet til sertifiseringskrav i fagene. Det har skapt store ulikheter i hva opplæringen skal inneholde og hva som skal legges til grunn ved avleggelse av fagprøve.

- I tillegg til å øke kapasiteten på landslinjene, foreslår NLF at opplæringen splittes i tre lærefag for å skille mellom gods- og persontransport, og samtidig også ta hensyn til de kravene som EU har varslet at kommer gjennom veipakken (EU Mobility Package) i forhold til lette kjøretøy under 3500 kilo. Slik sett ser vi for oss en løsning der vi har Yrkessjåførfag fordelt på lette og tunge kjøretøy, i tillegg til en linje for persontransport med tunge kjøretøy.

Hele høringssvaret kan du lese her