Til forsiden
Tariffoppgjøret 2018 – penger og pensjon
Olav G. Hermansen, NLF Arbeidsgiver
schedule 18 april, 2018

I år var det, for første gang på ti år, et samlet tariffoppgjør. Det ble enkelt sagt forhandlet samlet «over hele fjøla» innen privat sektor.  Det spesielle med årets tariffoppgjør var at det ble «halvferdig» i den forstand at viktige spørsmål er skjøvet på fram til 2019.

Når det gjaldt lønnstillegg kom like fullt og ikke uventet flere kroner på bordet. De nye minstelønnssatsene per time fra 1. april i år blir i følge Godsbilavtalen:

For distribusjons- og nærtransport:

•          Ansatte med 0-3 års ansiennitet:                kr. 171,45

•          Ansatte med 3-6 års ansiennitet:                kr. 173,45

•          Ansatte med mer enn 6 års ansiennitet:     kr. 175,45

For langtransport – forutsatt at denne tariffen legges til grunn:

•          Aktiv tid:         kr. 104,61

•          Passiv tid:       kr.    47,08

Fagbrevtillegget på kr. 9 per time blir som før.

La oss understreke at om dette blir fasiten vet vi først 27. april etter uravstemningen om tariffoppgjøret blant de fagorganiserte i aktuelle LO- og YS-forbund. Den avstemmingen var ikke klar når dette ble skrevet.

Vi røper likevel neppe noen militær hemmelighet når vi spår at fagforbundene YTF og NTF vil komme opp med krav om at timelønnsatsen på kr. 171,45 blir gjort til den nye minstelønn-
satsen i bransjen (allmenngjøring).

Hva med pensjon?
At dagens AFP-ordning, knyttet til tariffavtalene, har en del uheldige sider er det etter hvert bred enighet om. Partene klarte likevel ikke å bli enige om en ny AFP-ordning under årets tarifforhandlinger. I protokollen fra Riksmeklingsmannen står det derfor bla. at det skal settes ned et utvalg mellom partene som skal komme opp med forslag til en ny AFP-ordning innen utgangen av året. Representanter fra regjering og myndigheter er også med. Der er ikke overraskende siden myndighetene i dag betaler en tredjedel av AFP-regningen.

Når det gjaldt obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og kravene om pensjonsberegning fra første tjente krone kom derimot fagforeningene ingen vei. Men selv om OTP-ordningen i utgangspunktet blir som før har flere politiske partier varslet «omkamp» i Stortinget.
Tariffmessig er det således fristende allerede nå til å utrope 2019 til «det store pensjonsåret».