Til forsiden
Transportkjøperen må ansvarliggjøres!
Geir A Mo, administrerende direktør i NLF
schedule 12 februar, 2018

Gjennom lang tid har vi sett norske lover og regler komme til kort i møte med internasjonal liberalisering. Gråsoner blir utnyttet og regler brytes uten reelle konsekvenser. Realiteten er at det i dag er fullt mulig å drive transport i Norge med selskaper og ansatte uten tilstrekkelig kompetanse og med et fokus som tar hensyn til alt annen enn trafikksikkerhet, seriøsitet, arbeidsvilkår og kjøretøyer som er egnet for norske forhold.

Ringvirkningene brer seg langt utover det enkelte transportoppdraget. Risikoen for alvorlige ulykker øker. Miljøbelastningen er stor. Det samme er kostnadene ved berging og forsinkelser. Og det er mer enn rimelig å anta at den kriminaliteten vi ser i andre næringer, som f.eks. malerbransjen, restaurant og byggeri, også er tilstede i transportnæringen.

Jakten på kortsiktig profitt gjennom kostnadskutt utover det forsvarlige og transportkjøpere som ikke er villige til å betale for ansvarlig transport er noe både myndighetene og NLF ønsker å komme til livs. Myndighetene har et soleklart ansvar for å sikre at gjeldende lover og regler blir både fulgt opp, kontrollert og sanksjonert. Men også næringen selv, både på kundesiden og på leverandørsiden, må bidra.

På den ene siden må transportkjøpere og vareeiere oppmuntres til å følge opp lovpålagte krav. Samtidig må vi også være villige til å se på næringens forretningsmodeller; det er for eksempel urimelig at vareeiere kan slippe unna sitt ansvar ved å vise til at de har kjøpt eller solgt varer «levert på rampa». På den andre siden må transportørene dokumentere at de har verktøy og programmer til å sikre at deres bedrift har kontroll på de transportløsninger de leverer.

Derfor har NLF nå lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport, som skal gjøre det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer. Norske Fair Transport-bedrifter kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold. Og de kan dokumentere det!

NLF har sammen med Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, arbeidstakerorganisasjonene NTF og YTF og opplæringsleverandøren Transportkompetanse AS i sommer tilbudt transportkjøperne kunnskap og forsøkt å vise at verktøyene finnes – hvis det er vilje til å ta dem i bruk. Og signalene er gode: Flere hundre transportkjøpere og transportører, fra enkeltmannsforetak til milliardbedrifter har deltatt på Fair Transport-seminarer og antallet som har forpliktet seg til å både kjøpe og levere Fair Transport øker for hver dag.

NLF er i gang med å sertifisere medlemstransportører etter en rekke kvalitetskrav for å sikre at merkevaren ikke bare blir et klistremerke, men et solid verktøy som skal gi målbare resultater både for trafikksikkerheten, miljøet og for arbeidsvilkårene for de som utfører transporten.

Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar og opplever at både politikere, myndigheter og våre kunder også tar disse utfordringene på alvor. Dette er imidlertid bare starten – i tiden fremover må vi systematisk og målrettet sørge for at kundene stiller de kritiske spørsmålene og at transportørene leverer det riktige produktet. Vi har alle et ansvar, og vi må selv som næring ta dette ansvaret og i felleskap sørge for at det ikke lenger blir akseptert å velge useriøs og farlig lavpristransport.