Til forsiden
En Ytre Ringvei må prioriteres før Gartnerløkka i Kristiansand. (Foto: Statens vegvesen)
Ytre Ringvei må prioriteres
Reidar Retterholt, Regionssjef Region 4
schedule 27 mars, 2018

Ytre Ringvei rundt Kristiansand må prioriteres før Gartnerløkka på E18. Nasjonale interesser må settes foran lokale.

Gartnerløkka-krysset på E18 er et kritisk element for lokal- og nasjonal transport – og fordi det ligger på E18/ E39 er det et kryss som utgjør noe langt mer enn et lokalt problem Kristiansand kan mene noe om.

Ifølge NTP er det satt av 250 millioner kroner i statlige midler i perioden fra 2018 til 2023 og 950 millioner kroner fra 2024 til 2029 til nettopp Gartnerløkka. I tillegg kommer «annen finansiering».

Byggeperioden vil med andre ord bli lang, og med en trafikk på 40.000 biler i døgnet er det også en fare for at køene kan bli det. To broer skal rives og det skal bygges opp en ny europavei. Selv i våre mest optimistiske øyeblikk tror vi det blir umulig å gjennomføre uten at det blir kaos – og det er en sjanse ikke samfunnet kan ta. I første rekke er det gjennomgangstrafikken som bekymrer aller mest. Over Gartnerløkka går det hvert døgn en stor andel tunge kjøretøyer.

Likevel vil NLF altså at Ytre ringvei skal prioriteres først? Og før Gartnerløkka?

Nøkkelordet er helhetstankegang i forhold til trafikkflyt, og det er Samferdselsdepartementet – og politikerne - som må ta ansvaret for helhetstankegangen hva gjelder trafikkflyt på europaveien gjennom byen og at veiene blir bygd i riktig rekkefølge.

Bekymringen i Kristiansand går på at ingen vil være interessert i å finansiere lokalveien om ikke Gartnerløkka kommer først. Det er en tankegang vi ikke kan støtte all den tid vi snakker om en nasjonal vei gjennom byen og med en pris på utbyggingen av Gartnerløkka som beløper seg til over tre milliarder kroner.

Vi ser på Kristiansand som den store, fremtidige, flaskehalsen på E18/ E39 – og det er ikke så rart. Med 40.000 biler, fire felt fra vest og fra øst – og med en gigantisk byggeplass i midten blir det utfordrende. Køene kommer til å koste samfunnet store beløp, utslippene vil øke og fremkommeligheten blir dårlig. For utrykningskjøretøyer kommer utbyggingen også til å bety redusert beredskap. Og nettopp derfor er det viktig å flytte Ytre Ringvei frem i prioriteringen til Nye Veier AS. På den måten sikrer man en holdbar gjennomgangstrafikk før man tar til med utbyggningen på Gartnerløkka.