Ministeren mener at erfaringene med forsøket har vært så positive at det ikke er grunn til å fortsette med en prøveordning. Han vil at modulvogntog integreres som enhver annen kjøretøykombinasjon i hollandsk lovgivning.

Ministeren legger ikke skjul på det politiske signalet som ligger i beslutningen. EU-reglene tillater nemlig kun Holland å ha forsøksordninger, men ikke en permanent tillatelse. (Og i parentes bemerket: Dette siste gjelder også Danmark.)