– Ansatte i Vlantana Norge skal ha ryddige arbeidsforhold som ikke bryter med norsk lov. Vi er derfor i full gang med en prosess der jeg har hyret inn Advokatfirmaet Hjort, som gjennomgår rutiner, systemer og de alvorlige påstandene som er rettet mot oss, sier daglig leder Terje Larssen i Vlantana Norge. 

Hjort-advokatene har riktignok representert Vlantana Norge helt siden sjåførene sendte sitt første erstatningskrav i november 2018, og må derfor på dette tidspunktet være godt innforstått med sakens detaljer.

Daglig leder Terje Larssen og Vladas Stoncius Jr., hvorav sistnevnte er tidligere daglig leder og nåværende styreleder i Vlantana Norge. Daglig leder Terje Larssen og Vladas Stoncius Jr., hvorav sistnevnte er tidligere daglig leder og nåværende styreleder i Vlantana Norge.

– Overveldende og krevende

Larssen legger ikke skjul på at den første tiden som Vlantana Norges ansikt utad har vært noe spesiell.

– Å møte disse beskyldningene etter å ha vært i jobben som daglig leder i kun i fjorten dager er overveldende og krevende.

Han understreker at målet er å få alt frem i lyset.

– Vi ber om forståelse for at et slikt arbeid krever en del tid. I tillegg til det kontinuerlige arbeidet med å undersøke fakta i saken, gjennomførte vi nylig en workshop der vi har gjennomgått dokumenter og timelister. Dette arbeidet pågår fortsatt. Vi vil avvente resultatene av undersøkelsen før vi konkret kommenterer påstandene som blir fremsatt.

Er denne timelisten ekte, eller falsk? Ifølge Terje Larssen jobber sjåførene utelukkende 9-timersskift. Men timelistene sier noe annet. Er denne timelisten ekte, eller falsk? Ifølge Terje Larssen jobber sjåførene utelukkende 9-timersskift. Men timelistene sier noe annet.

Ingen respons på sentralt spørsmål

Under et intervju med Lastebil.no den 15. oktober stadfestet Larssen at sjåfører ansatt i Vlantana Norge utelukkende kjører fulle 9-timersskift.

– Men de jobber i gjennomsnitt færre dager i måneden. Vi vet at de kjører så lange skift som kjøre- og hviletidsreglene tillater, fortalte han den gang.

Samtidig viser timelistene som selskapet benytter til lønnsavregning noe annet: Omtrent ingen skift varer lenger enn 4,5 timer, altså en halv arbeidsdag.

Lastebil.no har forsøkt gjentatte ganger gjennom både e-post og SMS å få en tydeliggjøring fra bedriftslederen rundt dette punktet. Mener han fortsatt at sjåførene jobber 9-timersskift, når timelistene viser noe annet? Og hva betyr i så fall det - er timelistene falske, slik sjåførene i søksmålet hevdet? Responsen har så langt uteblitt.

Hør lydopptak av Larssens uttalelser i videoen under:

Les bakgrunnen: Her er alle bevisene Vlantana Norge ikke vil du skal se