– Dette er bekymringsfullt, uttrykker direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det er 9 flere enn i samme tidsperiode i fjor. I årets mai-måned omkom 12 personer på norske veger. Det er tre flere enn samme måned i 2018.

Tallene skaper bekymring hos Johansen:

– Selv om trafikksikkerheten i Norge jevnt over blir stadig bedre, viser tallene fra måneden som har gått at vegen fortsatt er svært lang før visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken kan realiseres. Det relativt høye antall omkomne i trafikken i mai understreker alvoret i trafikken i Norge, sier han.

Frykter ulykkessommer

Tapstallene fra mai skaper også uro for at trenden skal øke inn i sommermånedene – som historisk sett er den perioden av året med det høyeste antallet omkomne gjennom året:

– Vi kjører gjerne mer og på steder som er ukjente for oss om sommeren. Det krever noe ekstra av oss som sjåfører. I tillegg er det langt flere motorsyklister og syklister ute på vegene. I sum skaper det mer komplekse trafikksituasjoner, forklarer Johansen.

– Virkeligheten på vegen i denne perioden stiller faktisk enda større krav til alle i trafikken om godt samspill og økt aktsomhet, poengterer Trygg Trafikk-sjefen.

Rus, for høy fart og lavere oppmerksomhet

I tillegg til et mer komplisert trafikkbilde finnes det også typiske ting mange bilførere gjør i sommervarmen som skaper utrygge situasjoner. Trygg Trafikk-direktøren ber innstendig alle som skal ut på vegene om å være særdeles bevisste på de individuelle handlingene som gjør sommeren til årets farligste sesong i trafikken:

– Sommermånedene betyr ofte høyere fart og mindre oppmerksomme sjåfører. I tillegg er det dessverre slik at rus bak rattet er en medvirkende årsak til mange tragiske hendelser på vegene i denne perioden. Som bilfører må du være like skjerpet og klar nå som i andre perioder – og rus hører ikke under noen omstendigheter hjemme bak rattet; det er livsfarlig for både deg og andre i trafikken, understreker Jan Johansen.

Les også:  Helsedirektoratet med presisering for sjåfører med nedsatt syn