– Det er svært gledelig å se at antallet dødsulykker med tunge kjøretøy er redusert så sterkt siden 2012. Det viser at arbeidet som legges ned for å styrke trafikksikkerheten virker. Jeg er stolt av det store fokuset dette arbeidet har i NLF og i våre medlemsbedrifter, men det er dessverre ikke nok. En ulykke er en for mye, så arbeidet må fortsette med uforminsket styrke, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Det er Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) som har kommet frem til tallene som nå er fremlagt av Samferdselsdepartementet.

NLF-direktør Geir A. Mo håper flere blir bevisst hva som ligger bak ulykkestallene. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo håper flere blir bevisst hva som ligger bak ulykkestallene. Foto: Stein Inge Stølen

Mange dødsfall forsvinner fra statistikkene

De viser også at kun hver fjerde dødsulykke var utløst av lastebilen. Tre av fire ble utløst av det møtende kjøretøyet.

– Samtidig forteller ikke disse tallene hele sannheten. Mange dødsfall som inntreffer på norske veger hvert år tas nemlig ut av de offisielle statistikkene for trafikkdrepte, forklarer NLF-direktøren.

Han sikter til hendelser hvor det er snakk om selvdrap.

– For yrkessjåførene spiller det liten rolle hvorvidt den møtende parten selv velger å utløse sammenstøtet eller ikke. Det oppleves fortsatt som en ulykke. Derfor er det viktig å også ha med disse i beregningene, sier Mo.

Traumer og ettervirkninger skaper store problemer

Ifølge Folkehelseinstituttets rapport om psykisk helse fra 2018, er det rundt 15 selvvalgte dødsfall i trafikken hvert år. Etter en slik hendelse sitter det ofte igjen en fysisk uskadd yrkessjåfør i det møtende kjøretøyet. Men selv om man ikke er synlig skadet, kan traumene og ettervirkningene forårsake store problemer i ettertiden.

 

Kollegahjelpen stiller opp

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) drifter Kollegahjelpen, som er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben.

– Gjennom Kollegahjelpen vet vi hvor viktig det er å ivareta yrkessjåfører som sitter igjen med traumer etter en ulykke. Da er det spesielt viktig at man ikke farer med feilinformasjon knyttet til ulykker og risiko, slik at denne yrkesgruppen blir urettmessig stigmatisert, avslutter NLF-direktøren.

Les mer om Kollegahjelpen her