– En av tingene som gjør skandalen rundt Bring Trucking om mulig enda mer spesiell, er hvordan det er dokumentert at norske Bring-ledere på direktørnivå har kjent til forholdene i flere år, uten å ta nødvendige grep for å endre situasjonen, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Allerede i 2015 skrev Posten Norge om reglene for minstelønn ved kabotasje i sitt interne magasin «Vi i Posten & Bring». Likevel ble det ikke iverksatt systemer for å ivareta dette, innrømmer nå direktør Robert Lona i et brev til Arbeidstilsynet. Faksimile: Vi i Posten & Bring Allerede i 2015 skrev Posten Norge om reglene for minstelønn ved kabotasje i sitt interne magasin «Vi i Posten & Bring». Likevel ble det ikke iverksatt systemer for å ivareta dette, innrømmer nå direktør Robert Lona i et brev til Arbeidstilsynet. Faksimile: Vi i Posten & Bring

Overtok dialog med Arbeidstilsynet

I tillegg mener han det er gjort beviselige forsøk på manipulasjon av dokumentasjon som er oversendt Arbeidstilsynet, som har ført til at man har lukket tilsyn uten videre reaksjoner.

Dette ble klart da Robert Lona, direktør i Bring Transportløsninger og daværende styreleder i Bring Trucking, i november 2018 overtok all dialog med Arbeidstilsynet på vegne av det slovakiske datterselskapet. Han opplyste i den sammenheng at det er iverksatt et arbeid for å imøtekomme Arbeidstilsynets krav knyttet til innhold i lønnsslipper, deriblant spesifisering av lønn ved kabotasjeoppdrag i Norge. Dette skulle ifølge direktøren komme på plass tidligst tredje kvartal 2019.

Morten Lien i Arbeidstilsynet er ikke ukjent med at det sendes inn falske lønnsslipper fra østeuropeiske selskaper i sammenheng med tilsyn av lønns- og arbeidsvilkår. Foto: Stein Inge Stølen Morten Lien i Arbeidstilsynet er ikke ukjent med at det sendes inn falske lønnsslipper fra østeuropeiske selskaper i sammenheng med tilsyn av lønns- og arbeidsvilkår. Foto: Stein Inge Stølen

Lurer myndighetene opp i stry

Men allerede i 2016 oversendte Bring Trucking en lønnsslipp til Arbeidstilsynet hvor disse detaljene tilsynelatende var på plass. En lønnsslipp som skilte seg sterkt fra de som sjåførene faktisk fikk utlevert i samme tidsrom.

Arbeidstilsynet kommenterer ikke enkeltsaker, men senioringeniør Morten Lien kan på generelt grunnlag bekrefte at det ikke er uvanlig at utenlandske transportbedrifter manipulerer dokumentasjon som sendes inn i sammenheng med tilsyn.

– Ofte går dette på lønn. Arbeidstilsynet erfarer blant annet at arbeidsgiver opererer med flere sett arbeidsavtaler og lønnsslipper, hvor ett sett kun er utarbeidet for å tilfredsstille krav fra myndighetene, men uten å gi arbeidstaker rettigheter.

Dette oppgir daværende styreleder i Bring Trucking og direktør i Bring Transportløsninger til Arbeidstilsynet november 2018. Faksimile: Arbeidstilsynet / Posten Norge Dette oppgir daværende styreleder i Bring Trucking og direktør i Bring Transportløsninger til Arbeidstilsynet november 2018. Faksimile: Arbeidstilsynet / Posten Norge

– Har et stort forklaringsproblem

NLF-direktøren mener dette er svært interessant, og påpeker at det bare er to mulige svar på hvordan noe slikt kan skje.

– Enten så har Bring Trucking hatt systemer for registrering av kabotasjelønn i en årrekke allerede, og Robert Lona gir et uriktig bilde til Arbeidstilsynet. Eller så er lønnsslippen fra 2016 manipulert, som betyr at man må stille spørsmål ved all dokumentasjon som har blitt oversendt til Arbeidstilsynet fra Bring Trucking. Uansett har Posten Norge et stort forklaringsproblem her, sier Mo.

Posten Norge har fått tilbud om tilsvar, men har så langt ikke ønsket å kommentere påstandene knyttet til manipulering av tilsynsdokumentasjon.

Les også: Her innrømmer Bring Trucking lovbruddene