Om ikke lenge kommer 5G-nettet, som åpner for stadig større utveksling av digital informasjon i sanntid. Dette er også en avgjørende faktor for fremtidig bruk av delvis eller helt autonome kjøretøy, som må kunne ta avgjørelser på mikrosekunder basert på analyse av enorme mengder data. Men økt digitalisering kan også ha en bakside, ifølge Svensk Fordonsverkstäders Förening (SVSF).

Visedirektør i Svensk Fordonsverkstäders Förening (SVSF), Bo Ericsson, etterlyser digitale servicehefter. Foto: SFVF Visedirektør i Svensk Fordonsverkstäders Förening (SVSF), Bo Ericsson, etterlyser digitale servicehefter. Foto: SFVF

40 prosent utsatt for tripptellerfusk

– Dette kan åpne for en forretningsmodell for useriøse aktører og mennesker som vil kunne manipulere tripptellere på avstand, sier Bo Ericsson, visedirektør i SFVF.

Han viser til en undersøkelse som ble fremlagt av Europaparlamentet i 2018, hvor det kom frem at hele 40 prosent av brukte biler som eksporteres for salg i andre land enn det opprinnelige salgslandet har manipulerte tripptellere. Dette indikerer at markedet for avansert fusk absolutt er til stede.

Digitale servicehefter er fremtiden

SFVF peker på en mulig løsning på problemet: Ved hjelp av digitale servicebøker hvor alt arbeide som utføres på et kjøretøy lagres, vil det bli vanskeligere å trikse med kilometerstanden. Så fort man kryssjekker mot dataene i skyen, vil man oppdage fusket.

– Tilgangen til servicedataene må være enkel og helt transparent for omverdenen, understreker Ulf Stefansson, som er foreningens jurist.

Dette kan også fjerne en annen type fusk som man har sett mer og mer av de siste årene.

– Det har blitt mye enklere å få tak i servicestempler over nettet, som privatpersoner selv bruker til å stemple serviceheftene. Dette fører igjen til at mange bilkjøpere blir rundlurt, forteller Ericsson.

Les også: Her er Vegvesenets digitale verktøykasse