Den siste tiden har Lastebil.no avdekket en rekke graverende forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold hos sjåfører ansatt i Vlantana Norge. Nå er også disse forholdene bekreftet av Arbeidstilsynet, som i en rapport etter to uanmeldte tilsyn har slått fast at det opereres med fiktive timelister og at samtlige kontrollerte sjåfører har blitt vesentlig underbetalt.

Det kan derfor tyde på at det har foregått alvorlig og systematisk arbeidslivskriminalitet i stor skala over flere år.

Utdrag fra Arbeidstilsynets rapport. Lastebil.nos uthevelser. Utdrag fra Arbeidstilsynets rapport. Lastebil.nos uthevelser.

«Halverer» arbeidstiden med manipulerte timelister

Bildet som danner seg er som følger: Sjåførene ansettes på 50-prosentskontrakter, men utfører et arbeid som tilsvarer full stilling. Likevel får de ikke betalt for arbeid utover 50 prosent, takket være manipulerte timelister som legges til grunn for lønnsberegning. Fra Arbeidstilsynets rapport:

«Sjåførens timeliste viser arbeidsdager med varighet på cirka 8-9 timer, mens arbeidsgivers timeliste viser cirka 4,5 time.»

Her har Vlantana Norge endret sjåførens arbeidstid fra nattarbeid med lengde på 10-11 timer, til dagarbeid med lengde på 4,5 timer. Her har Vlantana Norge endret sjåførens arbeidstid fra nattarbeid med lengde på 10-11 timer, til dagarbeid med lengde på 4,5 timer.

Nekter for at det utelukkende brukes 50-prosentskontrakter

Den 15. oktober fikk Lastebil.nos redaksjon i stand et intervju med ledelsen i Vlantana Norge, herav daglig leder Terje Larssen og styreleder Vladas Stoncius Jr. Sistnevnte var også daglig leder i selskapet fra 2014 og frem til januar 2019.

Stoncius Jr. forteller i dette intervjuet (som kan høres i videoen under) at det ikke finnes en fast ansettelsesbrøk for sjåførene, men at denne bestemmes individuelt etter avtale med den aktuelle sjåføren avhengig av hvor mye vedkommende ønsker å jobbe.

– Vi har mange sjåfører, og vi har forskjellige kontrakter med forskjellige sjåfører, oppgir styrelederen.

Nekter for at det utelukkende brukes 50-prosentskontrakter

Lastebil.no har fått innsyn i dokumentasjonen som er innsendt av Vlantana Norge til Arbeidstilsynet i sammenheng med tilsynsprosessen i kjølvannet av den tverretatlige aksjonen tidligere i år. Her har myndighetene blant annet krevd utlevert arbeidsavtaler tilknyttet samtlige av selskapets ansatte sjåfører i tidsrommet, og Vlantana Norge har sendt inn totalt 238 stykker.

Alle arbeidsavtalene har stillingsbrøk 50 prosent.

Daglig leder Terje Larssen og styreleder Vladas Stoncius Jr. har ikke respondert på Lastebil.nos gjentatte henvendelser. Foto: Stein Inge Stølen Daglig leder Terje Larssen og styreleder Vladas Stoncius Jr. har ikke respondert på Lastebil.nos gjentatte henvendelser. Foto: Stein Inge Stølen

Vil fortsatt ikke svare

Lastebil.no har gjentatte ganger via e-post, telefon og SMS forsøkt å få ytterligere kommentarer fra ledelsen i Vlantana Norge vedrørende kontraktene og andre detaljer som fremkommer i Arbeidstilsynets tilsynsprosess. Så langt har hverken daglig leder Terje Larssen eller styreleder Vladas Stoncius Jr. respondert på henvendelsene.

Les bakgrunnen: Her er bevisene Vlantana Norge ikke vil du skal se