Mange yrkessjåfører har en arbeidsrutine som tilsier at de trenger å avholde døgnhvilen i bilen. Dette foregår hver eneste dag over hele landet. Per dags dato er det ifølge Statens vegvesen 45 etablerte døgnhvileplasser i Norge. Frem mot 2023 er det planlagt å utvide med ytterligere 35 plasser.

Eksisterende og kommende plasser

I Vegvesenets interaktive kartløsning kan man enkelt finne alle åpne døgnhvileplasser og hente frem den informasjonen man trenger. I tillegg kan man se hvor alle de kommende døgnhvileplassene er planlagt.

I kartet under kan du zoome inn og finne de døgnhvileplassene som er relevante for deg.

Får du ikke opp kartet? Klikk her!

Les også: Nå bytter 3 000 fylkesveger nummer