– I dagens tøffe transportmarked er man nødt til å finne en eller annen form for nisje. Vårt håndverk er at vi er gode på klokkeslett-leveringer og individuell oppfølging ned på detaljnivå med hver enkelt kunde, forteller Ingrid Ringstad. Som administrativ leder i Ringstad Transport har hun sammen med mannen Terje Ringstad bygget opp bedriften fra bunnen av.

– Sjåførene som kjører for oss har gjerne et tett tillitsforhold til mottakerne. De får koder til porter, kopier av nøkler og tilgang til telefonlister slik at de kan ringe kundene hvis det er avtalt. Ofte fraktes også varene helt inn til hyllene eller andre forhåndsbestemte steder, slik at vi håndterer godset helt til endemålet. Det er det mange som setter stor pris på.

Ekteparet Ingrid og Terje Ringstad har funnet en god balanse mellom yrkeslivet og det private. Samtidig er Ringstad Transport på mange måter en stor familie. Foto: Stein Inge Stølen Ekteparet Ingrid og Terje Ringstad har funnet en god balanse mellom yrkeslivet og det private. Samtidig er Ringstad Transport på mange måter en stor familie. Foto: Stein Inge Stølen

Lærte av budbilfirma

Slik tillit kommer ikke over natta. Ringstad Transport er heller ingen døgnflue, men snarere resultatet av målrettet arbeid over mange år. I mange år eide de også alle bilene selv. Men for å øke effektiviteten og inntjeningen for hver enkelte transportør ble driftsmodellen endret.

– I 2006 kjøpte vi opp et budbilfirma som opererte etter transportsentral-modellen. De formidlet oppdragene på vegne av transportører som eide sine egne biler. På den måten ble hver enkelt sjåfør/bileier mye mer involvert i utformingen av kjøreoppdragene, og fikk da et incentiv til å drive mer effektivt. Dette økte igjen avkastningen for både oss som oppdragsgiver, og for de innleide transportørene, sier Ringstad.

Modellen fungerer åpenbart godt. I dag har bedriften kontrakt med mellom 40 og 45 bileiere og formidler distribusjonsoppdrag i østlandsområdet, samt budbil- og varetaxitjenester og langtransportoppdrag.

Ringstad Transport er også tilknyttet en rekke budbiler og varetaxier som sikrer hurtig og fleksibel frakt også av mindre gods. Foto: Stein Inge Stølen Ringstad Transport er også tilknyttet en rekke budbiler og varetaxier som sikrer hurtig og fleksibel frakt også av mindre gods. Foto: Stein Inge Stølen

Har jevnlige fellesmøter

Men å leie inn transportører fremfor å eie egne biler, er vel også en måte å fraskrive seg ansvar på, tenker du kanskje? Vel, det er i alle fall ikke Ringstad-modellen.

– Selv om de ikke er ansatt hos oss, er vi et team. Vi er avhengige av dem og av at de er gode ambassadører for bedriften. Vi arrangerer jevnlige fellesmøter og kurs hvor vi tar for oss forskjellige temaer innen blant annet trafikksikkerhet.

Hun forteller at forrige fellesmøte handlet om lastesikring, hvor en ekstern ekspert tok en gjennomgang av de viktigste rutinene og hvordan de kan benyttes på tryggest mulig måte i sjåførenes konkrete hverdag.

– Andre ganger har vi gjerne besøk av Statens vegvesen, som underviser i kjøre- og hviletid. Det er veldig viktig å kommunisere til våre kunder hvilke regler som gjelder, slik at sjåførene ikke opplever press på tid.

Ringstad Transports «håndverk» er å tilby detaljoppfølging til kunder med høye krav til kvalitet. Da må man ha stålkontroll på hvor bilene er til enhver tid. Med fem befraktere ansatt på fulltid sikres kontinuerlig kundekontakt. Terje Ringstad har vært med fra starten og er daglig leder i bedriften. Foto: Stein Inge Stølen Ringstad Transports «håndverk» er å tilby detaljoppfølging til kunder med høye krav til kvalitet. Da må man ha stålkontroll på hvor bilene er til enhver tid. Med fem befraktere ansatt på fulltid sikres kontinuerlig kundekontakt. Terje Ringstad har vært med fra starten og er daglig leder i bedriften. Foto: Stein Inge Stølen

Sosiale arrangementer

Å tilbringe noen timer som flue på veggen hos Ringstad Transport, er en trivelig opplevelse. Skuldrene er lave og praten går lett. Det er ikke vanskelig å forstå at sjåførene trives godt.

– Det skal være rom for at de kan slå av en prat og få en kaffe når de er innom og laster. Det er viktig at folk løfter blikket og sier hei til hverandre, sier Ringstad.

Det er heller ikke bare på arbeidsplassen at stemningen er god. Innimellom inviterer Ringstad Transport alle sjåfører og transportører på kino- og bowlingkvelder.

Bjørge Strålsund kjører for Ringstad Transport gjennom NLF-bedriften Einar Nilsen og Sønn Transport AS. Han stortrives med å utføre oppdrag for transportsentralen. Foto: Stein Inge Stølen Bjørge Strålsund kjører for Ringstad Transport gjennom NLF-bedriften Einar Nilsen og Sønn Transport AS. Han stortrives med å utføre oppdrag for transportsentralen. Foto: Stein Inge Stølen

Prioriterer godt språk

Kvalitetsarbeidet gjennomsyrer hverdagen i bedriften, og er også gjeldende når Ringstad Transport ser etter nye underleverandører.

– En av årsakene til at vi valgte å bli en ren transportsentral, handlet om rekruttering. Det ble stadig vanskeligere å få tak i gode sjåfører. Ved å heller søke etter bileiere, får vi lettere tak i de som er engasjerte i egen drift, og som er gode representanter for næringen.

Ringstad forteller at ordnet økonomi står høyt i kurs når man ser etter nye samarbeidspartnere.

– Så leter vi etter fleksible og positive folk som er glad i jobben sin. Språk er også et viktig element, i og med at vi i all hovedsak driver med distribusjon. Vi har svært mange nasjonaliteter representert, men kommunikasjon står fortsatt i første rekke. Norskkunnskapene hos våre sjåfører er gjennomgående gode.

De Ringstad-profilerte bilene er godt synlige i trafikken. Foto: Stein Inge Stølen De Ringstad-profilerte bilene er godt synlige i trafikken. Foto: Stein Inge Stølen

– Et konkurransefortrinn

Hun mener at Fair Transport-ordningen kommer som bestilt i en tid hvor transportkjøpere nærmest skriker etter kvalitetsdokumentasjon.

– Vi ser at kundene våre stiller stadig større krav til sine underleverandører. Det gjelder hele verdikjeden. Det å benytte tjenester fra Fair Transport-bedrifter bidrar til å gi en trygghet om at vi er en god leverandør. Derfor er det et konkurransefortrinn for oss å bruke Fair Transport-bedrifter, på lik linje med selskaper som har andre kvalitetssertifikater som ISO-sertifiseringer og Miljøfyrtårn-status.

 Så hvis du kommer til Ringstad Transport med et Fair Transport-sertifikat og ber om kjøring, da blir Ingrid veldig glad.

– Hos oss stiller Fair Transport-bedrifter utvilsomt forrest i køen. Men jeg vil jo se bilen din først, da! Og så vil jeg ta en skikkelig prat med deg. For man må ha ordentlig kjemi, og vi må passe godt sammen. Begge skal føle at «dette blir bra»!

Med et moderne lagersystem kan kunder benytte Ringstad Transport også til kort- og langtidslagring av gods, i tillegg til selve transporttjenestene. Foto: Stein Inge Stølen Med et moderne lagersystem kan kunder benytte Ringstad Transport også til kort- og langtidslagring av gods, i tillegg til selve transporttjenestene. Foto: Stein Inge Stølen

Om Ringstad Transport

Bedriften har røtter tilbake til 1988 og ble formelt etablert av Per og Terje Ringstad i 1992.

I 2006 endret de driftsmodellen og ble en ren transportsentral og har i dag kontrakt med 40-45 bileiere. 

Disse kjører med Ringstad Transport-profil og frakter mindre pakker, stykkgods, partivarer og farlig gods i et fast rutenett som dekker Østfold, Vestfold, Agder, Akershus, Oslo og Buskerud. Ringstad Transport har også ukentlige avganger til Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

I tillegg har bedriften spesialisert seg på lager- og logistikkløsninger, og har en egen lagerterminal på Årvoll utenfor Moss med 1 200 pallplasser.

Les også:  – Fair Transport kan redusere handlingsrommet til de useriøse