Yrkessjåfør Torkil Ophuus i Galåen Transport AS beskriver en arbeidssituasjon ute på vegene som slett ikke er optimal.

– Jeg har aldri vært redd før, men nå blir jeg mer og mer skeptisk. Jeg sitter og følger med og prøver å se om lastebilene jeg møter er norske eller østeuropeiske. Er det en utenlandsk trekkvogn, begynner jeg å lure med en gang. Har han tralla der den skal være, eller kommer den skliende? Det kan fort skje hvis man ikke har utstyret i orden.

NLF-bedriften Galåen Transport AS er kjent for systematisk sikkerhetsarbeid og gjennomgående HMS-tankegang. Foto: Stein Inge Stølen NLF-bedriften Galåen Transport AS er kjent for systematisk sikkerhetsarbeid og gjennomgående HMS-tankegang. Foto: Stein Inge Stølen

– Stikkordet er HMS

Han mener det økende antallet østeuropeiske lastebiler på norske veger utgjør en helsetrussel for norske yrkessjåfører.

– Stikkordet er HMS, og det handler om ytre faktorer som vi ikke kan påvirke selv. Jeg opplever at risikoen er større enn den var før. Det er en trist utvikling som gir dårligere arbeidsmiljø. Vi ser jo også utfordringene med sosial dumping, men det tar i alle fall ikke liv. Det vi opplever langs vegene hver eneste dag er jo livsfarlig. Derfor må en begynne der det er størst risiko for liv og helse.

Torkil Ophuus håper flere transportkjøpere får øynene opp for risikoen ved uerfarne østeuropeere bak rattet på kjøretøy som ikke er egnet for norsk vinterføre. Foto: Stein Inge Stølen Torkil Ophuus håper flere transportkjøpere får øynene opp for risikoen ved uerfarne østeuropeere bak rattet på kjøretøy som ikke er egnet for norsk vinterføre. Foto: Stein Inge Stølen

Transportkjøpere bør etterlyse dokumentert kvalitet

Yrkessjåføren mener myndighetene må komme tydeligere på banen for å bedre arbeidsforholdene. Han tror det handler om å sikre at både dekk, kjettinger, kjøretøytype og ikke minst sjåføren er egnet for ferdsel på norsk vinterføre.

– Jeg henger meg egentlig ikke opp i hvor mange akslinger man har. Jeg kjenner norske sjåfører som har kjørt med toakslede trekkvogner og klart seg bra. Men det er nå engang sånn at de fleste lastebiler som havner i problemer på vinteren, er østeuropeiske trekkvogner. Myndighetene må iverksette sterkere tiltak for å fjerne de mest trafikkfarlige kjøretøyene.

Han mener myndighetene bør vurdere et generelt forbud mot uegnede kjøretøy på vinterhalvåret. I tillegg understreker han at også transportkjøperne kan gjøre en stor forskjell, i påvente av strengere krav fra myndighetene.

– En kan begynne der vi vet det virker, nemlig hos de som kjøper transporten. Hvis de stiller tydeligere krav til at utstyr og kompetanse skal være i orden, kan man forhåpentligvis få eliminert de aller farligste lastebilene.

Les også:  Slik omgår trafikkfarlige vogntog storkontrollene