Statens vegvesen fører en stadig mer målrettet og risikobasert kontrollinnsats. I vinter har dette spesielt handlet om å luke bort de vogntogene som mangler riktig utstyr til å ferdes trygt på norske vinterveger. Dette gjelder spesielt i nord: Her er er Vegvesenets ressurser firedoblet for å imøtekomme den økte trafikken knyttet til sjømatindustriens transportbehov, som i stadig større grad blir utført av østeuropeiske transportører.

Firedoblet antall reaksjoner

Tallene som nylig ble offentliggjort av Statens vegvesen får mange til å sperre opp øynene. For mens enkelte tidligere har snakket om en nokså lik andel gebyr og reaksjoner knyttet til norske og utenlandske tunge kjøretøy i nord, viser statistikken så langt i 2019 et helt annet bilde enn for 2018.

Etter totalt 2447 kontroller av dekk og kjetting på norske, nordiske, østeuropeiske og øvrige europeiske tunge motorvogner, kan man lese at andelen reaksjoner mot norske kjøretøy er lavere enn for 2018, med en nedgang fra 3 til 2 prosent. Men mot både nordiske og østeuropeiske kjøretøy er reaksjonene firedoblet, til henholdsvis 8 og 11 prosent.

Statistikk fra kontroll av vinterutstyr i Statens vegvesen region Nord så langt i 2019. Foto: Statens vegvesen Statistikk fra kontroll av vinterutstyr i Statens vegvesen region Nord så langt i 2019. Foto: Statens vegvesen

Nesten halvparten av alle østeuropeiske hengere fikk reaksjoner

Mest overraskende er tallene knyttet til kontroll av dekk og kjetting på tilhengere. Her er andelen reaksjoner økt også for norske transportører, fra 3 til 6 prosent. Langt verre er det riktignok for østeuropeerne: Her har andelen reaksjoner mot tilhengere økt fra tidligere 6 prosent til hele 43 prosent. Her ble det i 118 av tilfellene ilagt bruksforbud.

Les også: Slik omgår trafikkfarlige vogntog storkontrollene