– Dette er løsningen som norske industribedrifter har ventet på. 

Da direktør for Norsk Industri Stein Lier-Hansen deltok på lanseringen av Fair Transport denne uken, ga han tydelig uttrykk for sin begeistring for sertifiseringsordningen.

– Vi organiserer flere tusen bedrifter og foretak, hvorav en høy andel er transportkjøpere. Disse opplever regelmessig utfordringer i å innhente og kontrollere kvaliteten hos de som utfører transporten, det være seg norske eller utenlandske transportører.

Stein Lier-Hansen holdt også innlegg under den offisielle lanseringen av Fair Transport. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending Stein Lier-Hansen holdt også innlegg under den offisielle lanseringen av Fair Transport. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending

Påseplikten byr på praktiske utfordringer

 Mens mye tidligere har handlet om uvitenhet rundt regelverk knyttet til transportkjøpers juridiske ansvar, tror han ikke dette lenger er en like stor problemstilling.

– Dette har blitt satt tydelig på agendaen både av myndighetene og av NLF, så de aller fleste som kjøper transporttjenester av et vesentlig kvantum i dag bør være klar over reglene. Samtidig finnes det fortsatt store hindre knyttet til hvordan transportkjøperne rent praktisk skal klare å innhente all påkrevd dokumentasjon, sier Lier-Hansen.

Dette gjelder blant annet elementer som lønns- og arbeidsvilkår, HMS-rutiner, hvorvidt transportøren overholder regler knyttet til kjøre- og hviletid og arbeidstid, samt sikring og korrekt lasting av gods. Brudd på ett eller flere av disse forholdene hos en transportør kan utløse straffeansvar også hos transportkjøper.

Administrerende direktør Geir A. Mo og forbundsleder Tore Velten ser frem til dagens lansering av Fair Transport. Her holder de frem NLFs Fair Transport-bilag i onsdagens utgave av Finansavisen. Foto: Kjell Olafsrud Administrerende direktør Geir A. Mo og forbundsleder Tore Velten ser frem til dagens lansering av Fair Transport. Her holder de frem NLFs Fair Transport-bilag i onsdagens utgave av Finansavisen. Foto: Kjell Olafsrud

– Som en brikke som falt på plass

Lier-Hansen tror det finnes transportkjøpere som kynisk utnytter sine transportører og bryter regelverket for å sikre seg billigst mulig transport.

– Men disse er jeg overbevist om utgjør et stadig krympende mindretall. Flertallet består av seriøse industribedrifter som er svært opptatt av å ivareta et høyt kvalitetsnivå helt ut til sluttbrukeren. Det inkluderer også transportleddet, forteller Lier-Hansen.

Da han hørte om Fair Transport var det derfor som en brikke som falt på plass.

– En sertifiseringsordning bestående av målbare krav som ivaretar bestillerens dokumentasjonsplikt, tror jeg kan være noe av det beste som har skjedd transportkjøperne noensinne. Ved å benytte Fair Transport eliminerer man alle usikkerhetsmomenter og kan garantere sine kunder at varene er levert på en trafikksikker og miljømessig ansvarlig måte.

Det siste leddet må ha like høy kvalitet

Norsk Industri-lederen tror og håper at transportleddet nå kan gå fra å være et «missing link» til å bli en selvsagt del av en helhetlig kvalitetstankegang.

– Industribedrifter bør omfavne også denne delen av verdikjeden, og de bør gjøre det helhjertet. Alle som produserer en vare eller leverer en tjeneste, er ikke ferdig med denne prosessen før kunden har mottatt og signert. Og da er det jo vanligvis en transportør som er det siste leddet. Det bør være selvsagt at denne transportøren bør holde samme nivå som avsenderen når det kommer til miljø, sikkerhet og vilkårene til de ansatte, avslutter Lier-Hansen.

Her kan du lese om den offisielle lanseringen av Fair Transport