– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveger og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Fem nye regionale sentra 

Den siste tiden har det vært stor usikkerhet blant ansatte i Statens vegvesen rundt hvordan deres arbeidsplass vil bli påvirket av omorganiseringen. Nå er imidlertid planene kjent, og de påvirker så mange som hver femte stilling i Vegvesenet.

I forslaget som ble fremlagt denne uken fremkommer det blant annet:

 • Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene.
 • Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder
  • Divisjon Veg: Tromsø
  • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
  • Divisjon Utbygging: Bergen
  • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
  • Divisjon IT: Drammen
  • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss
 • Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i BodøMoldeLeikangerArendal og på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene Veg og Transport- og samfunn.
 • 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned.
 • Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.
 • Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden.

Fra 6800 til 4500 ansatte

– Vi skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene, men samtidig sørge for å bevare kompetansen i organisasjonen. Mens dagens struktur er basert på en etat med over 7000 ansatte, må den framtidige strukturen tilpasses et vegvesen på om lag 4500 ansatte. Vår strategi er å redusere og slå sammen lokasjoner som ligger geografisk nær hverandre og å utnytte de stedene vi er på i dag, sier Grimsrud.

Les også: – Han gjorde nullvisjonen til et oppnåelig mål