– Vi har hatt for mange alvorlige ulykker, og vi må sanksjonere tydeligere enn det vi har hatt hjemmel til tidligere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Sammen med justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sender statsråden nå et forslag på høring som vil skjerpe reaksjonene mot utenlandske sjåfører betraktelig. Hvis forslaget blir vedtatt i Stortinget, kan endringene bli innført allerede førstkommende vinter.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sender nå inn et lovforslag som åpner for utvisning av utenlandske sjåfører som bryter vegtrafikkloven. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsminister Jon Georg Dale sender nå inn et lovforslag som åpner for utvisning av utenlandske sjåfører som bryter vegtrafikkloven. Foto: Stein Inge Stølen

Får «rødt kort»

– Vi kan ikke ha det slik at utenlandske vogntog kjører i Norge med slitte sommerdekk på vinterføre. Hvis det oppdages nå, så får sjåføren «gult kort». Blir vedkommende tatt igjen, så er det «rødt kort» og utvisning fra Norge, sier Kallmyr til NRK.

I forslaget åpnes det for at utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse, EØS-borgere med kortvarig botid og yrkessjåfører fra EU-/EØS-land, skal kunne utvises også for alvorlige brudd på vegtrafikkloven.

Det gjelder blant annet å kjøre med dårlige og slitte dekk, brudd på  kjøre- og hviletidsbestemmelsene og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Les også: Nå blir det vanskeligere å drive bilsvindel