– Venner på veien er noe av det aller viktigste vi gjør i NLF. Ved å reise rundt og fortelle om blindsonene på lastebiler og viktigheten av å være synlig i trafikken, øker man bevisstheten både hos barn og voksne. På den måten kan man bidra til å redusere risikoen for de mest alvorlige ulykkene, sier forbundsleder og Venner på veien-nestor Tore Velten.

Har gitt opplæring til over 5 000 barn på to år

Han er svært glad for at Samferdselsdepartementet også i år har bevilget midler til Venner på veien.

– Ekstra gledelig er det å se at vi får enda mer midler enn vi har gjort i foregående år. Vi skal sørge for at dette tilskuddet kommer de mest utsatte trafikantene til gode.

De siste to årene har over 5 000 barn gjennomført Venner på veien-opplæring over hele Norge, fordelt på godt og vel 100 skoler.

Regionsjef Jan Ove Halsøy i NLF Vest viser og forklarer blindsonene rundt lastebilen som NLF-bedriften Nytveit AS har stilt til disposisjon ved Ådnamarka skole i Hordaland. Foto: NLF Vest Regionsjef Jan Ove Halsøy i NLF Vest viser og forklarer blindsonene rundt lastebilen som NLF-bedriften Nytveit AS har stilt til disposisjon ved Ådnamarka skole i Hordaland. Foto: NLF Vest

Opplæringsfilmer med visningsrekord

I tillegg er det produsert flere informasjonsfilmer for spredning i sosiale medier. Disse har samlet sett over 3,5 millioner visninger.

Se filmene under:

Les også:  Norge best på trafikksikkerhet, for fjerde år på rad