– Vi har avdekket avvik ved lønns- og arbeidsvilkår knyttet til de sjåførene som har kjørt for oss, og vi finner dette tillitsbruddet så alvorlig at vi sier opp vår avtale med Vlantana Norge AS, forteller kommunikasjonssjef Nils-Petter Buer i Schenker AS.

Vlantana Norge har kjørt for Schenker siden 2015.

Krever at sjåførene får etterbetalt manglende lønn

Til Lastebil.no oppgir Buer at de har gjennomført jevnlige revisjoner av lønns- og arbeidsvilkårer hos Vlantana Norge AS, senest i oktober 2019.

– Gjennom disse revisjonene har vi blitt forelagt dokumentasjon som vi i ettertid har fått opplyst er feilaktig.

Videre har de stilt krav til Vlantana Norge AS og deres eiere om rettmessig etterbetaling av lønn og andre godtgjørelser til sjåfører som har kjørt i oppdrag for Schenker AS.

Les bakgrunnen: Her er alle bevisene Vlantana Norge ikke vil du skal se