– Vi har over 100 daglige grensekryssende turer, omtrent tre tusen hver måned. Samtidig kjører vi i gjennomsnitt kanskje så lite som ett kabotasjeoppdrag i måneden, forteller Kjell-Arne Eloranta, administrerende direktør i Freja Transport & Logistics AS.

Han oppgir at transporten i Norge foregår med utgangspunkt i Kiel-ferga, hvor norske transportører med bortimot utelukkende Euro VI-materiell overtar trallene etter at de har tatt sjøvegen fra kontinentet.

– Vi er Kiel-fergas største enkeltkunde, sier Eloranta, som legger til at de også prioriterer å sende sine langtransporter med jernbane.

Komplisert regelverk med gråsoner

Vedtaket om kabotasjestopp er heller ikke ferskt.

– For å sikre at våre partnere, og dermed vi, følger alle lover og regler, frastår vi totalt å kjøre kabotasje i Norge. Nå er jo ikke kabotasje nødvendigvis ulovlig, men siden det er et komplisert regelverk med gråsoner, har vi valgt å ikke kjøre kabotasje i Norge de senere år, skrev Freja-direktøren i et nyhetsbrev for en tid tilbake.

Dette står til sterk kontrast mot de andre speditørgigantene på det norske markedet, som så langt ikke har tatt et tydelig standpunkt i kabotasjespørsmålet. Lastebil.no har sendt henvendelser til både Kuehne+Nagel og NTG Solutions om deres bruk av kabotasjetransport, uten at disse så langt har blitt besvart.

Les også: Dinotrans mener norsk minstelønn er ulovlig