– Mindre enn 37 prosent av alvorlige trafikkulykker blir registrert i de politirapporterte ulykkene. Siden politiets registreringer danner grunnlaget for samferdselsmyndighetenes offisielle statistikk, er dette svært bekymringsfullt, sier Jan Johansen.

Hvis man ser på alle trafikkulykkeskadde samlet, er tallet enda dårligere. Der ser de politirapporterte ulykkene ut til å ha en dekningsgrad på bare 17 prosent.

En fersk rapport fra Trygg Trafikk sammenligner data fra de politirapporterte ulykkene med tilsvarende data fra helsevesenets registre – Nasjonalt traumeregister, registeret over spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister), registeret over primærhelsetjenesten (KUHR), Statistikkregisteret for uføretrygd og Dødsårsaksregisteret.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, er bekymret over forskjellen mellom de offisielle tallene og den antatte virkeligheten. Foto: Trygg Trafikk Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, er bekymret over forskjellen mellom de offisielle tallene og den antatte virkeligheten. Foto: Trygg Trafikk

Mangler oversikt over 63 prosent av alvorlige skader

– I praksis går 63 prosent av de alvorlige trafikkulykkene under radaren til den offisielle statistikken. Den offisielle statistikken inkluderer kun politirapporterte ulykker med kjøretøy involvert, noe som betyr at vi for eksempel ikke fanger opp alvorlige sykkelulykker med én involvert person, fortsetter Johansen.

Han legger til at det er stor usikkerhet rundt graden av skader, fordi dette oppgis av politiet på stedet. Dette blir i liten grad korrigert etter påfølgende medisinsk undersøkelse, og politiet på skadestedet har heller ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse.

– Regjeringen må ta ansvar

Trygg Trafikk mener dette er et alvorlig problem for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Nå ber de regjeringen om å ta grep.

– Hvis vi skal kunne nå den politisk vedtatte visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, er vi avhengig av skikkelig oversikt over skadene. Derfor har vi bedt regjeringen avsette 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2020 til etablering av en nasjonal skaderegistrerende myndighet tilknyttet Nasjonalt Folkehelseinstitutt for å samle denne statistikken.

Les også: Jon Georg Dale: – Fair Transport er et flott initiativ