– Det er for tidlig å si noe om årsaken til disse ulykkene, men det er oppsiktsvekkende at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker. Jeg kan ikke se at vi har sett et så høyt antall de senere årene, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Som oftest ikke lastebilens skyld

I 2013 kjørte det rundt 500 millioner tonn gods årlig på norske veger og prognoser tilsier at dette vil fortsette å øke til 700 millioner tonn gods mot 2040.

– Det er mange tunge kjøretøy på vegene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Som oftest er det ikke sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du være uheldig og havne over i motsatt kjørefelt så har du ingen ting å stille opp med hvis du møter på et vogntog, sier Johansen.

Godstransporten skal fram over hele landet uavhengig av vegstandarden.

– Store deler av det norske vegnettet består av smale og svingete veger uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå i mot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og god avstand til bilen foran deg, sier Johansen.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

Størst risiko i første kvartal

De siste fem årene viser at andelen av involverte tungbiler i dødsulykker er langt høyere i årets første kvartal sammenlignet med resten av året.

– Årets første tre måneder er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Det kan være manglende brøyting og generelt vanskelig føre som gjør det utfordrende å ferdes på vegene. Godt vedlikehold på vinterstid er viktig for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy også framover, avslutter Johansen.

Les også: Slik omgår trafikkfarlige vogntog storkontrollene