Etter kjøre- og hviletidsreglene skal man senest hver 14. dag tilbringe 45 timer utenfor kjøretøyet under den såkalte regulære ukehvilen. Men sjåførene hevder de utelukkende bor i bilene gjennom hele arbeidsperioden, som varer i alt fra seks uker til over ett år.

– Ved enkelte parkeringsfasiliteter får sjåførene tilgang til dusj, vaskemaskin og kjøkken, men varslere oppgir at selve sovingen alltid foregår i førerhyttene, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Slik ser det ut i ett av to «hvilerom» som Bring Trucking-sjåførene disponerer ved et anlegg i Sverige. Foto: Stein Inge Stølen Slik ser det ut i ett av to «hvilerom» som Bring Trucking-sjåførene disponerer ved et anlegg i Sverige. Foto: Stein Inge Stølen

Posten Norge hevder sjåførene bor på hotell

Da NLF-Magasinet stilte spørsmål til Posten Norge rundt sjåførenes overnattingsrutiner, fikk man følgende svar fra Robert Lona, administrerende direktør i Bring Transportløsninger og daværende styreleder i Bring Trucking:

«Sjåførenes ukehvile skjer på hotell eller Posten Norge-konsernets overnattingsfasiliteter.»

Dette er altså helt motsatt av varslernes påstander, samtidig som Posten Norge har avvist forespørsler om å dokumentere forholdene ytterligere.

I sammenheng med undersøkelser rundt lønnsvilkår ved innenrikskjøring i Norge ble det etablert dialog med Bring Truckings administrasjon gjennom en falsk sjåføridentitet. Slik fikk man også stilt spørsmål rundt vilkårene ved arbeids- og hviletidene. Svarene man fikk ga liten rom for tvil:

«Du kan lage mat, vaske klær og dusje i våre fasiliteter, men det er sannsynlig at du må sove i bilen.» 

Bring Truckings representant beskriver også hvor Brings fasiliteter befinner seg, og er tydelig på at 45-timers ukehvil avholdes ved disse lokasjonene, selv om sjåførene ikke gis tilgang til ekstern overnatting. All soving foregår i bilene. Dette gjelder ved Brings norske baser i Stokke og Oslo, men også Gøteborg, København og Zwijndrecht i Nederland.

Denne plansjen utenfor et oppholdsrom ved Brings anlegg på Alfaset er det eneste synlige beviset på at Bring Trucking også har base her. Sjåførene har tilgang på dusj, toalett, vaskemaskin og kjøkken. Men de må sove i bilene på parkeringsplassen utenfor. Foto: Stein Inge Stølen Denne plansjen utenfor et oppholdsrom ved Brings anlegg på Alfaset er det eneste synlige beviset på at Bring Trucking også har base her. Sjåførene har tilgang på dusj, toalett, vaskemaskin og kjøkken. Men de må sove i bilene på parkeringsplassen utenfor. Foto: Stein Inge Stølen

Opererer bevisst utenfor lovverket

Representanten oppgir samtidig at de ser på mulige hotelløsninger i Tyskland, uten å spesifisere hvorfor det gjøres akkurat her, og ikke i resten av Europa. NLF-direktøren har imidlertid en sterk anelse.

– Tyskland er kanskje det landet som håndhever 45-timersregelen strengest, med hyppige kontroller og sanksjoner både mot sjåfører og transportører ved påviste brudd. At man etablerer hotelløsninger her, men ikke i land hvor bestemmelsene håndheves mindre strengt, viser nok en gang hvordan Bring Trucking bevisst opererer utenfor lovverket og tar kalkulerte risikoer.

NLF-Magasinet har besøkt flere av Bring Truckings fasiliteter i Norge og Sverige og dokumentert forholdene. Der bekreftes varslernes og Bring-representantens opplysninger: Sjåførene har tilgang på oppholdsrom med koke- og vaskemuligheter, samt toalett og dusj. Men all soving foregår i lastebilene.

Posten Norge har fått tilbud om tilsvar, men har så langt ikke ønsket å kommentere påstandene knyttet til brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Les også: Her innrømmer Bring Trucking lovbruddene