Det var NRK som først meldte om saken.

– Utenlandske kjøretøy har lov til å transportere tre tilfeldige lass i Norge mellom ulike steder i løpet av syv dager, dersom de har internasjonal last med seg inn i Norge. Denne transporten har skjedd over lengre tid, sier faggruppeleder Thormod Gausdal i Statens vegvesen til NRK.

– Vi fant ut at kjøretøyene ikke har vært ute av landet og at de har operert i Norge i snart en måned, forteller han, og bekrefter at saken blir politianmeldt.

Gjemte seg i skogen

Vegvesenet måtte ty til kreative metoder for å avsløre den ulovlige kjøringen. For så lenge de sto synlig med profilerte kjøretøy på kjøreruten, kom det ingen lastebiler. Men så fort de forsvant fra området, satte transporten av vindmølledelene i gang igjen. Derfor gikk kontrollørene i skjul i den nærliggende skogen for å ikke være synlig. Da gikk Silvasti rett i fellen.

Regionsjef i NLF Vest, Jan-Ove Halsøy, bekrefter at tipset om den ulovlige transporten kom fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Medlemsbedrifter hadde gjentatte ganger varslet om denne og andre vindmølletransporter med utenlandske kjøretøy.

– Dette er nasjonal transport som skal skje med norskregistrerte biler knyttet til et firma med et norsk godsløyve, forteller Halsøy.

Har brutt loven med viten og vilje

Han tror ikke at Silvastis ulovlige transportvirksomhet er en glipp.

– Silvasti og datterselskapet Frank Nørager er godt kjent med regelverket. De fikk avslag på søknader om dispensasjon fra Samferdselsdepartementet i to saker i 2017. Den ene handlet om frakt av 33 vindturbiner mellom Egersund havn til Tellenes vindpark. Den andre gjaldt frakt av vindmølledeler frå Båtsfjord havn til Hamnefjellet. Her har de valgt å kjøre selv om de ikke hadde innhentet de nødvendige tillatelsene og dispensasjonene, og da må vi reagere, sier regionsjefen.

Les også: Dinotrans mener norsk minstelønn er ulovlig