Vegdirektoratet har nylig hatt på høring forslag om å tillate 24 meter lange vogntog (lastebil med slep på inntil 60 tonn) på modulvegnettet. I forlengelsen av dette har direktoratet nå fått i oppdrag å igangsette et arbeid for å gi disse vogntogene, samt modulvogntog type 1 og 2, tilgang til tømmervegnettet. Endringen vil bli gjennomført primært ved å skjerpe sporingskravene til modulvogntog type 1 og 2, slik at disse får samme sporingskrav som tømmervogntog. På den måten blir nødvendige krav til fremkommelighet ivaretatt.

Økt miljøgevinst og trafikksikkerhet

– Flere næringslivsaktører har etterspurt en slik løsning, som vil gi økt effektivitet og konkurranseevne. Endringen vil bidra til færre vogntog på vegene ved at en kan frakte større lass over lengre strekninger per transport. Det vil gi økt miljøgevinst og bedre trafikksikkerhet på norske veger, sier samferdselsminister Dale.

Forslaget blir sendt på høring ved årsskiftet 2019/2020.

NLF-direktør Geir A. Mo og forbundsleder Tore Velten under lansering av Fair Transport tidligere i sommer. Foto: Kjell Olafsrud NLF-direktør Geir A. Mo og forbundsleder Tore Velten under lansering av Fair Transport tidligere i sommer. Foto: Kjell Olafsrud

– Nok en seier for NLF

– Dette er veldig bra, og noe vi har etterlyst lenge, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han tar forbehold om at han ikke sett det konkrete forslaget enda, men han antar at dette blant annet vil løse utfordringene på RV111/22 som har vært ulovlig for modulvogntog fordi de sporer litt dårligere enn tømmervogntog.

– Slik jeg leser forslaget vil en akseptere litt dårligere sporing, noe som gjør at denne strekningen kan kjøres med modulvogntog. Det er i så fall meget gledelig og nok en seier for NLF.

Les også: Vil tillate 24-meters vogntog i Norge