Oslo politidistrikt har naturlig nok måttet prioritere hardt i høst, og NLF har forståelse for dette. Imidlertid må det være lov å si at vi er svært skuffet over at Oslopolitiet har valgt å henlegge anmeldelsen mot Anneberg Transport A/S. Anmeldelsen ble opprettet i januar 2011. Det hadde da vært et samarbeid mellom NLF, Transportmagasinet og politiet for å få avdekket det man var overbevist om var organisert, ulovlig kabotasjekjøring utført av danske Anneberg Transport A/S. NLF hadde håpet at denne saken ble tatt videre i systemet for å statuere et eksempel og bruke i andre saker. I tillegg forventet NLF at politiet ville ta grep overfor transportkjøper.
Etter at denne saken ble avdekket, har NLF arbeidet hardt for å gi norske kontrollmyndigheter samme kontrollverktøy som andre land i EU har hatt siden 14. mai 2010. Dette kom på plass gjennom hasteforskriften som trådte i kraft 1. juli 2011. Denne forskriften gjør det mulig for norske kontrollmyndigheter å føre en mer effektiv kontroll. Dette har blant annet ført til at en rekke tilfeller av ulovlig kabotasje er blitt avdekket i løpet av høsten.
– Det som er viktig fremover nå er at høstens anmeldelser av ulovlig kabotasje blir fulgt opp. Så langt er det 10 anmeldelser i Norge som vi er kjent med, antagelig mange flere. NLF forutsetter nå at påtalemakten følger opp de resterende sakene og viser at dette er et område som myndighetene tar alvorlig og ønsker å bekjempe, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes. – Vi kommer ikke til å akseptere at disse anmeldelsene blir henlagt, nå som regelverket er så klart og problemstilingen er så godt kjent både for transportører og transportkjøpere, avslutter Aksnes.