Statsbudsjettet diskuteres fortsatt, og tirsdag 25. oktober holdt Stortingets transport- og kommunikasjonskomite en åpen høring. Sammen med syv andre høringsinstanser var NLF invitert til å komme med synspunkter på det foreslåtte statsbudsjettet for 2012.

Komiteens leder Knut Arild Hareide (KrF) ledet seansen som ble sendt direkte på nett-tv. Hver instans hadde ti minutter til rådighet hvor de fikk fremmet sine synspunkter. Deretter ble det en runde med spørsmål.

Styreleder Per Madsen fikk klart frem NLF sine standpunkt. Han tok opp viktigheten av oppfølging av nasjonal transportplan for 2010–2019. Deretter gikk han inn på problematikken med manglende og dårlige døgnhvileplasser i landet, og at behovet for flere og anstendige plasser er stadig økende. Madsen fikk også nevnt NLFs tanker rundt bompenger og at det må gjøres noe med det økende byråkratiet rundt bompengestasjoner.

Ulovlig kabotasjekjøring og konsekvenser av dette ble gått gjennom. Per Madsen nevnte også poenget med ansvaret til oppdragsgiver; Den som kjøper tjenester av en utenlandsk transportør som driver i strid med regelverket, kan straffes. Avslutningsvis ble ferjetrafikken tatt opp, og Madsen gjentok NLFs krav om AutoPASS på riksvegferjer og økt rabattsats på storbrukerkort.

Les NLFs høringsuttalelse til komiteen her