Som krav setter Statens vegvesen at plassene må ha egnet adkomst, ligge i nærheten av E6, de må være egnet for døgnhvile, ha gode sanitærforhold og det må være plass til minst 10 vogntog per plass.
Statens vegvesen Region Øst skal ha et informasjonsmøte 30. september kl. 12.30–14.30 i Østensjøveien 34 i Oslo. Her kan interesserte tilbydere møte opp og få nærmere informasjon om prosessen.
Har du spørsmål, kontakt Toril Presttun i Statens vegvesen.