Prosjektets mål var å utvikle et beslutningsstøttesystem for håndtering av miljøutfordringene for godstransporten. Som verktøy for det ble det utviklet en miljøkalkulator, slik at en transportbedrift kan beregne utslipp til luft fra en tur, fra de samlede turer per dag, uke, måned eller år, eller fordelt på kolli.På landsnivå skal man også kunne dokumentere og sammenlikne drivstofforbruk og utslipp til luft fra henholdsvis godstransport på vei, bane og sjø, og en styrke ved dette prosjektet var at representanter for både vei og jernbanen er med. Sjøsiden ble ikke med, noe NLF beklager.
De andre som deltok i prosjektet var Tollpost Globe (prosjekteier), CargoNet, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Les forskningsrapporten her