Merket skal sitte på vinduet i førerhytta. Biler som skal kjøre i miljøsoner, må være av Euro 4-standard eller høyere eller ha godkjent partikkelfilter.
Det er miljøsoner i byene København, Århus, Odense og Ålborg.
Miljøsonemerket kan bestilles over internett, og leveringstiden skal ikke være over to uker. Du kan bestille miljøsonemerket her