ICEBAR (Hotel Bristol) i Oslo

Påmelding senest 21. november på telefon 22 03 32 00 eller E-post til NLF v/Ellen Irene Jenssen:eij@lastebil.no
Se programmether