Prisen går til en bedrift som oppfyller følgende kriterier:

  1. Har gyldig medlemskap i NLF
  2. Er engasjert i næringens ve og vel
  3. Har gode holdninger
  4. Følger NLFs etiske regelverk
  5. Oppfyller NLFs statutter
  6. Bedrift med ansatte må ha et fungerende HMS-basert kvalitetssikkerhetssystem
  7. Sunn økonomisk drift
  8. Godt omdømme

Hver region i NLF-systemet melder inn én kandidat, og juryen består av både interne og eksterne aktører.

Kontaktperson for NLFs transportørpris er Inge Børli.