Hvert år plukker bilbergingsselskap opp rundt 50.000 kjøretøy som er involvert i det som kan betegnes som vegrelaterte hendelser. Dette forårsaker store samfunnsøkonomiske kostnader i form av stenginger og omkjøringer. Nå tennes et håp om å unngå noen av disse forsinkelsene.

Kan spare store summer

Statens vegvesen vil bidra med ITS-kompetanse i et pilotsystem der vegmeldingssentralene kan varsles umiddelbart om hendelser langs vegen – fra hendelsen inntreffer til vegen er ryddet. På sikt tenker en seg at trafikantene kan få denne informasjonen direkte inn i bilen.

- Dette vil være til stor nytte både for trafikantene og Vegvesenet. Når vi vet hvor og hvorfor biler må berges, kan vi treffe bedre både med drifts- og trafikksikkerhetstiltak. Dette vil spare samfunnet for uhells- og ulykkeskostnader, samtidig som det blir mindre forsinkelser for næringstransport og bilister. Uten at vi har eksakte tall, så kan vi si at en med enkle ITS-tiltak vil kunne spare store summer. Det sier Torgeir Vaa i Statens vegvesen.

Til venstre: Torgeir Vaa i Statens vegvesen. Til høyre: Eksempel på oversikt over antall bilberginger gjennom et halvår. Foto: Statens vegvesen Til venstre: Torgeir Vaa i Statens vegvesen. Til høyre: Eksempel på oversikt over antall bilberginger gjennom et halvår. Foto: Statens vegvesen

Stort omfang av veg relaterte hendelser

Den nasjonale bilbergingsdatabasen gir god oversikt over uønskede hendelser langs veg. Falck og Viking står for 90 prosent av all bilberging, og de har utviklet en database og kart som viser de fleste hendelsene.

I databasen skilles det på skadeårsaker som kollisjon, utforkjøring, fastkjøring, veltet kjøretøy, brann, viltulykke og punktering. Det store antall tekniske uhell som motorstopp, bensintomt, flatt batteri osv. inngår ikke i databasen.

Les også: Venter på den store ulykken