– En milepæl er nådd, nå har vi passert 10.000 fylkesveibruer som er klassifisert for BK 10/60, sier brudirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen til nettstedet Vegnett.no.

Det betyr at målet om klassifisering av alle bruene er innenfor rekkevidde. Av totalt ca. 11.300 bruer på fylkesveinettet gjenstår klassifisering av ca. 1060 bruer. Dette varierer fra bare 2 bruer i Finnmark til vel 200 bruer i Sogn og Fjordane. Det gjenstår færrest bruer å klassifisere i Region øst (ca. 80 bruer).

Vegvesenet forvalter totalt 17.568 bruer og ferjekaier. Snittalderen er 35 år på riksveibruene og 47 år på fylkesveibruer.

På landsbasis har lengden av fylkesveier som er åpne for tømmervogntog økt fra 26 prosent i oktober 2015 til 45 prosent i oktober 2017. Det forventes en ny økning når nye veilister publiseres i april. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen På landsbasis har lengden av fylkesveier som er åpne for tømmervogntog økt fra 26 prosent i oktober 2015 til 45 prosent i oktober 2017. Det forventes en ny økning når nye veilister publiseres i april. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Tåler 10 tonn aksellast og inntil 60 tonn

BK 10/60 innebærer at brua tåler 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn. På riksveiene finnes til sammen ca. 5000 bruer, kun 6 bruer står igjen å klassifisere.

– Per i dag er det bare om lag 20 bruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt dersom man ser bort fra bruer som ligger på underordnete veiarmer til riksveinettet. Det er prioriterte planer om nye bruer eller forsterkning innen 2023 for alle disse med ett par unntak, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet.

Vil bruke 300 millioner på fylkesveibruene

Klassifiseringen kom i gang etter bestilling fra Samferdselsdepartementet som ville øke kapasiteten på veinettet i Bk10 fra 50 til 60 tonn av hensyn til tømmervogntog (inntil 24 meters lengde) og modulvogntog (inntil 25,25 meters lengde).

– Regjeringen har en intensjon om å bruke 300 millioner på forsterkning av fylkesveibruene fra 2018-2023 for å kunne åpne flere veier for tømmervogntog. Når det arbeidet starter er det viktig å prioritere de bruene som gir størst uttelling for tømmervogntogene, sier Gudmund Nilsen.

Statens vegvesen har vurdert omlag 215 bruer som er prioritert av skognæringen. Klassifiseringsarbeidet og kontroll for skader i forhold til bæreevne har vist at svært mange bruer/veier kan skrives opp til 60 tonn totalvekt uten tiltak. Resultatet av klassifiseringsarbeidet viser at det er behov for å forsterke 50 – 60 bruer for å kunne åpne flere av de prioriterte fylkesveiene for tømmervogntog.

Les også: Øker veisatsningen