I et trafikkbilde hvor selv en eneste fastkjørt lastebil kan koste samfunnet millioner av kroner, er det viktig å unngå unødvendige forsinkelser så langt det er mulig. Likevel oppgir flertallet av medlemmene i Facebook-gruppen «Yrkessjåføren.no», som svarte på NLFs uhøytidelige spørreundersøkelse, at de har opplevd forsinkelser så langt denne vinteren.

Kan utgjøre enorme kostnader for samfunnet

Blant de som har blitt forsinket oppgir et overveldende flertall å ha stått i mer enn én time.

Ifølge Askill Harkjerr Halse ved Transportøkonomisk institutt (TØI) kan en forsinkelse som dette koste samfunnet svimlende summer. Han har forsket på verdien av reisetid med forskjellige trafikkformer og i forskjellige regioner. Ved for eksempel  en stengt europaveg hvor titusenvis av trafikanter blir påvirket, må man regne med flere millioner kroner i samfunnskostnader.

Torkil Ophuus mener det økende antallet østeuropeiske lastebiler på norske veger utgjør en helsetrussel for norske yrkessjåfører. Foto: Stein Inge Stølen Torkil Ophuus mener det økende antallet østeuropeiske lastebiler på norske veger utgjør en helsetrussel for norske yrkessjåfører. Foto: Stein Inge Stølen

Et ytterligere stressmoment

Forsinkelser kan være et stort stressmoment for sjåfører som er underlagt strenge kjøre- og hviletidsregler. Dette kommer i tillegg til opplevelsen av økt risiko som mange yrkessjåfører forteller om i møte med østeuropeiske kollegaer som hverken har utstyr eller kompetanse for kjøring på norsk vinterføre.

– Jeg har aldri vært redd før, men nå blir jeg mer og mer skeptisk. Jeg sitter og følger med og prøver å se om lastebilene jeg møter er norske eller østeuropeiske. Er det en utenlandsk trekkvogn, begynner jeg å lure med en gang. Har han tralla der den skal være, eller kommer den skliende? Det kan fort skje hvis man ikke har utstyret i orden, fortalte yrkessjåfør Torkil Ophuus til Lastebil.no før helgen.

Les videre:  – Jeg opplever at risikoen er større enn den var før