Det siste året har frustrasjonsnivået hos norske entreprenører nådd et bristepunkt. Årsaken er sammensatt og handler både om trafikksikkerhetsutfordringene ved brøyting og salting av norske ferdselsårer, samt hvordan Statens vegvesen går frem i anbudsprosessene.

Fryktet at noen ville miste livet

Arild Olsbakk, fylkesleder i NLF Innlandet og daglig leder  i Arne Olsbakk Transport, er en av de som virkelig har fått kjenne dette på kroppen. Denne vinteren mistet en av hans ansatte nesten livet da brøytebilen han kjørte ble påkjørt av en utenlandsk trailer som mistet kontrollen på vinterføret.

– Dette var en av flere årsaker til at jeg ikke ville drive på denne måten lenger. Jeg fryktet at noen ville miste livet, fortalte Olsbakk til forsamlingen.

Arild Olsbakk legger frem sine bekymringer for øvrige NLF-medlemmer og representanter for myndighetene. Foto: Stein Inge Stølen Arild Olsbakk legger frem sine bekymringer for øvrige NLF-medlemmer og representanter for myndighetene. Foto: Stein Inge Stølen

Salter bare på deler av strekningene

Usikkerhetsmomentet ved om man enten møter kompetente yrkessjåfører, eller utenlandske sjåfører som kjører på vinterføre for aller første gang, er bare en av elementene. Desto verre er det at hovedferdselsårer kan fremstå som direkte uforutsigbare på grunn av forskjellig brøyte- og saltepraksis på forskjellige deler av strekningene.

– Når man har kjørt på salt gjennom hele Østerdalen og plutselig havner i et område hvor Vegvesenet har bestemt at det skal være vinterveg, altså uten salting, kan det oppstå farlige situasjoner. Derfor er det viktig at man samkjører kravene på tvers av de forskjellige rodene, forklarte  Olsbakk.

Ønsker bedre økonomisk forutsigbarhet

Han kritiserer også Statens vegvesens anbudsmodell, hvor underentreprenører må ta mesteparten av den økonomiske risikoen. Han ønsker en ny modell for prissetting for å gi bedre forutsigbarhet.

Olsbakk har regnet ut at man i enkelte anbud i beste fall får 390 kroner per time med effektiv brøyting, og da er ikke lastetid eller eventuelle uforutsette variabler medberegnet. Han foreslår at både dekning for skiftarbeid, ståtid på bil, timepris på utførelse fra start til stopp, samt krav til kvalitet på utstyr må med i totalberegningene ved et anbud.

Senioringeniør for drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet, Arne Iversen. Foto: Stein Inge Stølen Senioringeniør for drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet, Arne Iversen. Foto: Stein Inge Stølen

Vegdirektoratet ser utfordringene

Arne Iversen, senioringeniør for drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet, var en av innleggsholderne som representerte myndighetene under seminaret. Han understreker at Vegvesenet ønsker å tilrettelegge for sunn konkurranse og trygg drift.

– Vi ønsker et velfungerende marked der både hovedentreprenører og underentreprenører har levelige forhold og tjener en slant med penger.

Samtidig anerkjenner han at Vegvesenet har behov for kontinuerlig kompetanseøkning.

– Vi ønsker å fremstå som en enhetlig byggherre,konkluderte Iversen. 

Avdelingsdirektør for vegavdeling Oppland i Statens vegvesen Region Øst, Cato Løkken. Foto: Stein Inge Stølen Avdelingsdirektør for vegavdeling Oppland i Statens vegvesen Region Øst, Cato Løkken. Foto: Stein Inge Stølen

Nye tider for både Vegvesenet og entreprenørene

Cato Løkken er avdelingsdirektør for vegavdeling Oppland i Statens vegvesen Region Øst. Han har ansvar for vinterdriften i Valdres. Han forteller at den pågående reformen i Statens vegvesen fører til at drift og vedlikehold i framtida vil utformes i et større perspektiv, med mindre lokale variasjoner.

– Vi ønsker likhet. Men vinterstid får jeg omtrent en telefon i uka om at det er forskjell på vedlikeholdet i Valdres og Hallingdal. Det er ikke nødvendigvis slik vi vil ha det.

Løkken tar Olsbakks og andre entreprenørers bekymringer på alvor og forteller at han har allerede hatt flere dialogmøter med bransjen hvor risikofordeling i kontraktene har vært øverst på agendaen. Dette resulterte i flere tilbakemeldinger som igjen vil resultere i konkrete endringer for hvordan Vegvesenet lyser ut anbud og tildeler kontrakter.

Les også:  Slik omgår trafikkfarlige vogntog storkontrollene