Dagens lastebiler har rekordlave utslipp av forurensende gasser, takket være den revolusjonerende Euro VI-teknologien. Dette er også grunnen til at stadig flere investerer i nyere og mer moderne utstyr, samtidig som myndighetene belønner bruk av Euro VI-kjøretøy gjennom lavere bompengesatser og avgifter.

Tilsvarer en lastebil fra tidlig nittitall

Men den siste tiden har flere lastebileiere reagert på uvanlige regninger knyttet til nyregistrerte Euro VI-lastebiler. Dette handler i første omgang om den såkalte miljødifferensierte årsavgiften, som for Euro VI-kjøretøy skal ligge på 353 kroner, og betales enten årlig eller ved førstegangsregistrering. Eiere av lastebiler registrert etter 29. april 2019 har fått krav om en betydelig høyere årsavgift, hele 17 608 kroner. Ser man på Skatteetatens oversikt over miljødifferensierte avgifter, finner man fort ut at dette er avgiften man må betale for et kjøretøy av Euro 0-klasse. Altså en miljøversting fra tidlig nittitall, eller eldre.

Det øverste eksempelet er fra en lastebil registrert før 29. april 2019, og viser hvordan Euroklasse skal spesifiseres i vognkortet. Eksempelet under er hentet fra en lastebil registrert 22. mai 2019. Her har miljøopplysningene forsvunnet. Foto: Hagens Transport AS Det øverste eksempelet er fra en lastebil registrert før 29. april 2019, og viser hvordan Euroklasse skal spesifiseres i vognkortet. Eksempelet under er hentet fra en lastebil registrert 22. mai 2019. Her har miljøopplysningene forsvunnet. Foto: Hagens Transport AS

Tolkes også som Euro 0 i bomringene

Det neste problemet dukker opp når bompengeregningene skal betales. For her har også mange opplevd å få unormalt høye regninger tilknyttet splitter nye lastebiler. Det skyldes at bompengeselskapene henter Euroklassedata fra de samme systemene som Vegdirektoratet og Skatteetaten, og dermed også tolker disse Euro VI-kjøretøyene som Euro 0. Det kan i enkelte tilfeller bety nærmere dobbelt så høye bompengeutgifter.

Vil oppdatere alle kjøretøy fortløpende

Vegdirektoratet bekrefter problemet:

– Det skjer en feil ved overføring av data mellom systemene hos oss, slik at overføringen av Euroklasse og partikkelfilter til Skatteetaten feiler, sier seksjonssjef Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen.

Hun opplyser at Vegdirektoratet har arbeidet med feilen den siste tiden.

– Dette løses med en hasteendring i overføringslogikken, som blir rettet opp i dag (onsdag 5. juni, red. anm.). Etter dette vil vi oppdatere alle kjøretøy som er godkjent etter 29. april i år og overføre dataene på nytt til Skatteetaten.

Seksjonssjef Heidi Øwre sier at samtlige berørte lastebileiere vil bli kontaktet av Vegdirektoratet og Skatteetaten. Foto: Henriette Ekren Busterud, Statens vegvesen Seksjonssjef Heidi Øwre sier at samtlige berørte lastebileiere vil bli kontaktet av Vegdirektoratet og Skatteetaten. Foto: Henriette Ekren Busterud, Statens vegvesen

– Alle vil bli kontaktet

Øwre understreker at alle problemer som har oppstått skal rettes opp.

– Vi har vært i dialog med Skatteetaten hele veien - og har nå også dialog med de som har ansvaret for bompenger for å påse at de berørte blir behandlet på riktig måte.

Lastebileiere som er berørte vil bli kontaktet av Vegvesenet og Skatteetaten.

– Vi kan bare beklage det oppståtte. Vi vil påse at alle berørte kjøretøy får riktige data, slik at avgiftsberegningen til slutt blir riktig.

Les også: Omorganisering i Statens vegvesen: En av fem ansatte berøres