– Ved overgangen til AutoPASS-ferjekort fra januar i år opplevde mange at de mistet gode rabattordninger. Det har aldri vært meningen. Derfor ber jeg nå Statens vegvesen om å bedre fleksibiliteten og dermed gi like gode rabattordninger med AutoPASS-ferjekort som tidligere praksis med verdikort, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Fra januar 2019 ble AutoPASS for ferje innført, med blant annet AutoPASS-ferjekort for betaling på ferjer. AutoPASS-ferjekort erstatter tidligere verdikort og storbrukerkort. Kortet knyttes til kjøretøyet. En husholdning kan ha to biler per kort. Praksisen med verdikortene var at disse ble benyttet på ein mer fleksibel måte, som et ihendehaverkort. Mange opplever overgangen som en innskjerping av rabattreglene.

Jon Austrheim er administrerende direktør i Toten Transport. Han har bedt NLF om hjelp til å ansvarliggjøre myndighetene og få ryddet opp i kaoset knyttet til AutoPASS-systemet. Foto: Per Dagfinn Wolden, AT.no / Stein Inge Stølen Jon Austrheim er administrerende direktør i Toten Transport. Han har bedt NLF om hjelp til å ansvarliggjøre myndighetene og få ryddet opp i kaoset knyttet til AutoPASS-systemet. Foto: Per Dagfinn Wolden, AT.no / Stein Inge Stølen

– Konkurransevridende og utfordrende

– Ordningen er på ingen måte ferdigutviklet og har skapt store utfordringer for oss. Jo flere biler du har, jo verre blir det, fortalte Jon Austrheim, administrerende direktør i Toten Transport AS til Lastebil.no i forrige uke.

Etter hans beregninger har enkelte ferjestrekninger økt med opp til 37 prosent etter innførsel av AutoPASS som betalingsløsning. I tillegg må man betale inntil 26 400 kroner per kjøretøy i forskuddsbetaling.

– Ordningen er direkte konkurransevridende mellom små og store transportselskaper, mener Austrheim.

Vil øke tempoet på innførsel av brikkebetaling

Nå skal altså Statens vegvesen undersøke om det er mulig å gi samme vilkår ved AutoPASS-ferjekortene som man hadde ved verdikortene. 

– Vi ønsker òg at innførselen av brikkebetaling skal skje så fort som mulig, derfor skal Statens vegvesen se på hvordan de kan gjøre det raskere enn planlagt. Samtidig er det viktig at næringstransporten får gode vilkår langs norske veger. Derfor må de få anledning til å få same rabatt med mer fleksible betalingsmåter, sier samferdselsministeren.

Les bakgrunnen: – Komplett umulig å holde oversikt