– I en periode slet vi litt med å få tak i flinke folk. Men etter at vi ble Fair Transport-sertifisert, har det endret seg. Nå står det faktisk folk i kø for å jobbe for oss.

Kenneth Lindquist sitter på kontoret ved Horten havn. Som daglig leder i Viking International Transport & Spedition har han panoramautsikt over Bastøferga, som klapper i kai bare noen hundre meter bortenfor, og ikke minst til skipene som kommer inn til bedriftens anlegg med stålprodukter fra nært og fjernt.

Bedriften har lang erfaring med frakt av alle typer materiell som kommer til havna på båt. Her fraktes brakkemoduler for Moelven i 2015. Foto: Geir O. Andreassen Bedriften har lang erfaring med frakt av alle typer materiell som kommer til havna på båt. Her fraktes brakkemoduler for Moelven i 2015. Foto: Geir O. Andreassen

Valgte å transportere selv

Viking International Transport & Spedition har siden midten av femtitallet spesialisert seg på å håndtere store kolli med stål og øvrige byggematerialer som kommer på skip og lastebåter, for deretter å frakte produktene direkte ut til byggeplasser og anlegg rundt omkring i Norge.

– Ved transport foregår dette enten med en kranbil, vanlig lastebil eller spesialtransport. Vi utfører samme tjeneste i motsatt retning også. Henter last ute hos kunder og sender ut på båter som vi chartrer selv.

Etter finanskrisen sto bedriften overfor et viktig valg. Sette ut transporten til underleverandører, og på den måten gi slipp på noe av kvalitetskontrollen, eller styre hele verdikjeden selv?

– Vi fant ut at hvis vi skal være gode på havnelogistikk ,må vi også være gode på transport ut til kundene. Vi hadde egne lastebiler, men dreiningen mot å drive egen transport ble stadig større. Vi valgte derfor å vokse på transport. Og da var det tre alternativer. Finne partnere, bygge en ny bedrift fra bunnen eller kjøpe en eksisterende transportbedrift. Vi valgte det siste og ble enige om å kjøpe den delen av Svensrud Transport som drev med kran, forteller Lindquist.

Viking Svensrud Transport tar ikke bare imot gods fra inngående båter, men henter også varer som skal sendes ut med båt. Her kommer en ferdigprodusert manifoil fra Horten industripark. Foto: Viking Svensrud Transport Viking Svensrud Transport tar ikke bare imot gods fra inngående båter, men henter også varer som skal sendes ut med båt. Her kommer en ferdigprodusert manifoil fra Horten industripark. Foto: Viking Svensrud Transport

– Fair Transport ga oss alt vi trengte

 Oppkjøpet fant sted i 2016 og det ble i den sammenhengen opprettet et nytt transportselskap ved navn Viking Svensrud Transport. Siden da har Lindquist jobbet målrettet med å styrke bunnlinjen i bedriften. Hans innfallsvinkel er enkel: Kvalitet lønner seg.

– Mye av vår virksomhet er knyttet til bygg og anlegg. Og der så vi en klar trend knyttet til HMS, særlig med tanke på krav til dokumentasjon, som ble både flere og strengere. Det var helt klart at dette var noe vi ble nødt til å være gode på.

Det første steget ble å implementere NLFs KMV-system, og deretter gjennomgå en fullstendig Fair Transport-sertifisering.

– Da vi begynte å integrere vårt eget HMS-system så vi at det var masse hull, både knyttet til kvalitet og miljø, tunnelsikkerhet og trafikksikkerhetspolicy. Så spurte vi oss selv: Hvorfor finne opp kruttet på nytt? Fair Transport ga oss jo alt vi trengte.

Det kommer stadig inn gods som ikke kan fraktes med tradisjonelle kjøretøylengder. Her kjøres rør med lengde på over 20 meter til Verdal. Foto: Viking Svensrud Transport Det kommer stadig inn gods som ikke kan fraktes med tradisjonelle kjøretøylengder. Her kjøres rør med lengde på over 20 meter til Verdal. Foto: Viking Svensrud Transport

Sparer et dagsverk per anbud

Nå har hverdagen blitt mye enklere, ikke bare med tanke på oppdragstildeling, men også i håndtering og oppfølging av anbudsprosesser.

– Fokuset endrer seg sakte men sikkert, nå har vi fått de verktøyene som trengs for å henge med. Og nå ser vi også at bunnlinjen endrer seg i takt med dette. I anbudsrundene den siste tiden har vi erfart at oppdragsgiverne, og da særlig de som er knyttet opp til offentlige anbud, omtrent alltid etterspør kriterier som dekkes av Fair Transport.

Lindquist oppgir at bedriften tidligere brukte omtrent 16 arbeidstimer for å lage et offentlig anbud.

– I dag gjør vi det på halve tiden. Og når det kommer en forespørsel knyttet til kvalitetsdokumentasjon, kunne jeg tidligere bruke fire timer på å finne riktige dokumenter. Nå bruker jeg fem minutter.

Kenneth Lindquist er daglig leder i Viking International Transport og Spedition AS og Viking Svensrud Transport AS. Han har derfor ansvar for alt som skjer fra båtene kommer inn til godset er levert hos kundene. Foto: Stein Inge Stølen Kenneth Lindquist er daglig leder i Viking International Transport og Spedition AS og Viking Svensrud Transport AS. Han har derfor ansvar for alt som skjer fra båtene kommer inn til godset er levert hos kundene. Foto: Stein Inge Stølen

Kystverket inspirert av Fair Transport

Fair Transport har ikke bare gjort hverdagen til transportbedriften enklere. Også oppdragsgiverne har sett verdien i kriteriene som stilles. En av disse er Kystverket, som Viking Svensrud Transport frakter beredskapsmateriell for.

– Vi ble oppmerksomme på Fair Transport allerede under etableringsfasen for et par år siden. Kystverket var på jakt etter en slik standard for å utforme våre egne krav. Vi lot oss derfor inspirere av Fair Transport da vi utformet kvalitetskravene i anbudene, forteller rådgiver Thomas Henriksen.

Under Kystverkets anbudsrunder vektes pris med 35 prosent og kvalitet med 65 prosent. Kvalitetskriteriene deles henholdsvis inn i leverandørens kapasiteter, sikkerhetstiltak, miljøtiltak og samfunnsansvar – helt i tråd med Fair Transport.

– De bedriftene som er sertifisert etter Fair Transport vil derfor ha alt klart til å rapportere inn på de kriteriene vi setter. Vi kunne helt sikkert gjort en avtale med Bring eller PostNord, og på den måten kanskje oppnådd bedre priser. Men for oss var det viktigere med kvalitet, mobiliseringstid, krankapasiteter og lokalkunnskap, oppgir Henriksen.

Thomas Henriksen likte det han så i Fair Transport. Nå har Kystverket adoptert kriteriene og benytter disse i sine egne anbudsprosesser. Foto: Stein Inge Stølen Thomas Henriksen likte det han så i Fair Transport. Nå har Kystverket adoptert kriteriene og benytter disse i sine egne anbudsprosesser. Foto: Stein Inge Stølen

Neste trinn: If Aktiv sikkerhet

Lindquist trekker Kystverket frem som en av de oppdragsgiverne som har vært tydeligst på kvalitetskriteriene i anbudsrundene. Men det blir stadig vanligere å vekte kvalitet høyere enn pris, også hos private aktører.

– Vi har faktisk fått bekreftet fra enkelte kunder at de er villige til å betale litt ekstra hvis man er Fair Transport-sertifisert, fordi de på den måten kjøper seg en visshet om at det er ordnede forhold hos underleverandøren.

Selv om pilene peker oppover og fremtiden smiler til Viking Svensrud Transport, har ikke Lindquist tenkt å skru ned temperaturen på sikkerhetsarbeidet.

– Det neste nivået for oss nå er If Aktiv sikkerhet. Vi har flyttet alle polisene våre til If for å følge opp systemet nøye, og blir stadig bedre på innmelding og håndtering av avvik. Vi har nå flere som jobber med dette internt. 

I tillegg flytter bedriften i disse dager til nyoppussede lokaler like borti gata i Horten sentrum.

– Det er mye historie i veggene her, og vi ønsker å ta med oss det videre. Derfor har vi valgt å etablere oss i et restaurert historisk bygg her på havna.

Viking International Transport og Spedition AS ble etablert i 1956 og har siden den gang vært en viktig hjørnesteinsbedrift i Horten. Foto: Privat Viking International Transport og Spedition AS ble etablert i 1956 og har siden den gang vært en viktig hjørnesteinsbedrift i Horten. Foto: Privat

Viktig for rekrutteringen

Lindquist har nettopp åpnet et brev fra Vegvesenets løyveseksjon på pulten hvor det ligger fire ferske løyver. Totalt har bedriften nå 31 stykker, hvorav seks tilhører Viking International Transport og Spedition AS og resten tilhører Viking Svensrud Transport AS. Med flere løyver og flere biler er det viktig med rekruttering av gode sjåfører. Også her skal det vise seg at Fair Transport gir klare fordeler.

– Når sjåførene hører at bedriften er Fair Transport-sertifisert, gir det en trygghet om at ting er på stell. På den måten har vi fått flere flinke norske sjåfører med opptil ti års erfaring og svært god kjøreadferd. Jeg mottar stadig henvendelser fra andre sjåfører som ønsker å kjøre for en Fair Transport-bedrift. Akkurat nå er vi fullbemannet, men hvem vet hva fremtiden bringer? 

En ting som bedriftslederen er helt klar på, er ønsket om å skape en arbeidsplass som sjåførene kan være stolte av.

– Jeg jobbet i Nor-Cargo på den tiden da bilene var blå, hvite og røde. Jeg ønsker å bidra til å få tilbake yrkesstoltheten vi hadde den gangen. Det er fantastisk gøy å utvikle en bedrift med norske eiere og ansatte. Dette har jeg virkelig tro på, avslutter Lindquist.

Les også:  Fair Transport: En kjemperessurs - også for de små