– Vi ønsker å inngå leieavtale med en privat tilbyder til 15 oppstillingsplasser i Kongsvinger-området, nærmere bestemt i Kongsvinger eller Sør-Odal kommune, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar. 

Døgnhvileplassen skal være lokalisert i nærheten av rv. 2 og/eller E16, ha egnet adkomst og inneholde servicebygg med sanitæranlegg.

Avtale om drift i ti år 

– Vi henvender oss først og fremst til private aktører som driver en virksomhet som de av egeninteresse vil holde i god stand så den blir attraktiv for sjåførene, sier Kilskar. 

Den Statens vegvesen inngår avtale med, får betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i ti år framover. Konkurransen gjennomføres med forhandlinger. Frist for å levere foreløpig tilbud er 19. oktober. Konkurransen er kunngjort i  DOFFIN, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

Les også: Må tredoble tempoet for å nå målet i 2023