Langhelgen betyr økt trafikk, og mange reiser langt til hytte eller feriehus. Privatbilister er ikke pålagt kjøre-hviletid som yrkessjåfører, og ofte drar bilistene strikken for langt mellom pausene. Slitne sjåfører utgjør en stor fare i trafikken. 

NLF og Trygg Trafikk oppfordrer alle som kjører bil om å vis hensyn, legg inn pauser med jevne mellomrom, og ha god tid på turen.

– Uoppmerksomhet er en faktor i rundt 30 prosent av alle ulykker på norske veier. Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i fem sekunder har du beveget deg 110 meter i mellomtiden. Det viser hvor farlig det er å ikke følge med, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. 

Nærmere 8 av 10, eller 76 prosent, mener uoppmerksomhet utgjør den største risikoen i trafikken. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk.

Dette gjør vi mens vi kjører

Det er ikke bare mangel på hvile blant bilister som utgjøre en fare på veiene.

Ifølge undersøkelsen bruker over halvparten, 55 prosent, GPS eller kart-app når de er sjåfør, enten hver gang eller en gang iblant. 52 prosent sier at de bytter musikk, radiokanal eller podcast mens de kjører.

– Å se bort fra veien er som å kjøre i blinde. Du kan aldri være trygg på at det ikke skjer noe i veibanen foran deg. Det er viktig at vi konsentrerer oss om kjøringen og trafikken, og derfor oppfordrer vi folk til å legge bort mobil eller andre distraksjonsmomenter, og kun følge med på veien, avslutter Johansen.

Vis hensyn til tungbiltrafikk

Gjennom koronakrisen har nordmenn fått øynene opp for den viktige rollen tungtransport spiller for å holde landet i gang. Men, for mange trafikanter er det fort gjort å glemme.

– Det er ikke alle bilister som husker at lastebilsjåfører er på jobb. Det er dem som kjører godset til butikken, de varene som du skal nyte i helgen. Ved å oppføre deg pent i trafikken, kan du bidra til at sjåførene har en god dag på jobben, poengterer Johansen.

Trygg Trafikk oppfordrer alle om å være forutsigbare i trafikken. Gi lastebiler den plassen de trenger, og være tålmodige.

– I langhelger er det mange som er ute på kosetur med bilen sin. Husk å bruke speilene, og slipp andre frem i trafikken der det er mulig. En lastebil bruker lang tid på å komme opp i fart. Unødvendig bremsing ødelegger flyten for lastebiler, understreker Johansen.

– Ha fokus på kjøringen!

Til sammenligning mener 7 av 10 at det er kjøring i ruspåvirket tilstand som utgjør den største risikofaktoren. Kun 3 av 10 mener det er dårlig veistandard. Likevel viser det seg at norske bilister er opptatt av mye annet mens de kjører bil.

1 av 4 innrømmer at de sjekker SMS-meldinger bak rattet.

– Vi må regne med at det også i år blir mer trafikk på veien i forbindelse med langhelgen. Når vi klarer å legge fra oss mobilen i møter eller på skolen, så må vi klare det også når vi kjører bil. I bilen risikerer du livet ditt hvis du velger mobilen framfor veien, avslutter Johansen.

Les også: Uansvarlig budsjettkutt i utekontrollen!