Sanner opplyste at regjeringen er mer opptatt av «mer målrettede tiltak», som skal fases ut ettersom økonomien blir bedre. Han markerer med det  slutten på kontantstøtten for bedrifter, den såkalte kompensasjonsordningen. Siste måned det kan søkes støtte for er august 2020, med søknadsfrist 31. oktober.

Regjeringen velger i denne omgang å kanalisere koronapenger til reiseliv og kultur. Samtidig foreslår regjeringen å forlenge noen av de ordningene som skulle vært avsluttet i høst.

Lang permittering

Permitteringsordningen er forlenget til 52 uker. Men: Fra årsskiftet blir det en arbeidsgiverperiode på fem dager etter at den ansatte har vært i permisjon i 30 uker. Meningen er at arbeidsgiver i denne perioden skal vurdere om det er sannsynlig at den ansatte kommer tilbake i stillingen, eller må se seg om etter ny jobb.

Regjeringen er også opptatt av at dem som får dagpenger, samtidig skal ha mulighet for å ta kurs og kompetansebygging. I statsbudsjettet foreslås ordningen videreført til 1. juli 2021. Samtidig arbeider regjeringen med å utforme et nytt og permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.

– Å få folk tilbake i jobb er viktigst

De siste tallene fra NAV viser 108.000 arbeidsledige, noe som tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstokken. Det er en vesentlig nedgang fra 290.000 i begynnelsen av april. Nedgangen tas som et tegn på at økonomien er rimelig grei.

For å motivere bedrifter til å ta egne permitterte ansatte tilbake i jobb, får bedriftene lønnsstøtte på inntil kr 15.000 i måneden for oktober, november og desember 2020. Forutsetningen er at arbeidstakeren var permittert 31. august 2020.

Regjeringen har så langt brukt 126,3 milliarder kroner på koronatiltak, inkludert de 6,1 milliarder kroner som nå blir avsatt til kultur og reiseliv. Forbruket er langt mindre enn regjeringen hadde trodd i forkant. Sanner mener det er et godt tegn, at det har gått bedre enn fryktet, selv om det har vært et krevende halvår for næringslivet.

– Krisen er ikke over, men vi er over i en ny fase. Vi må tenke aktivitet, omstilling og langsiktige utfordringer. Vi kommer derfor til å fortløpende vurdere om det er behov for andre eller nye ordninger enn dem vi har innført, sa Sanner.

Minner om teststasjonene

Testing på grenseovergangene kan redusere smitte for personer som er på reise med symptomer eller som er blitt syke med Covid-19 smittetegn. Det er nå 21 teststasjoner på grenseoverganger i 17 kommuner. Kommunene får 251 millioner kroner til teststasjonene.

Les også:  Anbefaler alle å ta influensavaksine i år