Nå er nettportalen til kompensasjonsordningen for næringslivet åpen for søknader for sommermånedene. Det er foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli som kan søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Søknadsfristen for hver av månedene juni, juli og august er 31. oktober. 

Den såkalte kompensasjonsgraden av kostnadene er 70 prosent i juni og juli, og 50 prosent i august. Maksimalt tilskudd for juni og juli er 70 millioner kroner per kalendermåned. I august er maksimalt tilskudd redusert til 50 millioner kroner. 

Dette trenger du for å søke kontantstøtte

Egenandelen fjernet

Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Da ordningen ble forlenget med tre måneder før sommerferien, ble egenandelen heldigvis fjernet. I mars var den 10 000 kroner, før den ble redusert til 5000 kroner for april og deretter fjernet helt fra mai. Ordningen ble dessuten justert for å treffe sesongbedrifter bedre. 

NLF jobbet i vår iherdig med å få på plass koronatiltak tilpasset transportbransjen, og NLF-direktør Geir A. Mo uttalte følgende da regjeringen valgte å ta bort egenandelen: 

– Dette er et skritt i riktig retning, selv om det fortsatt er et godt stykke unna våre krav om likebehandling mellom bedrifter uavhengig av hvorfor de har tapt omsetning. Likevel gir det håp om at noen flere mindre transportbedrifter som er rammet av svikt i omsetningen, kan få litt igjen fra kompensasjonsordningen. 

60 000 søknader

Det er fire måneder siden nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet. Skatteetaten har siden da innvilget over 60.000 søknader om tilskudd fra ordningen, og utbetalt 4,9 milliarder kroner i tilskudd hittil i år. Ordningen gjelder foreløpig tilogmed august 2020.

Bedrifter som har mottatt tilskudd fra ordningen, er offentlig informasjon og mulig for alle å se.  Her kan du se hvem som har fått penger fra kompensasjonsordningen

Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. De samarbeider med Økokrim og bankene, og får innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og A-krimsentrene, i tillegg til tips fra publikum. Hittil har de krevd tilbakebetaling av tilskudd i rundt 3000 saker, og over 16 000 søknader er avslått, ifølge en pressemelding fra Skatteetaten.

Skatteetaten har også andre koronaordninger for næringsdrivende:

LES OGSÅ: Lønnsstøtte for å få permitterte tilbake i jobb