Tidligere har YSK som har utløpt eller utløper fra og med januar og til og med august 2020, automatisk fått forlenget gyldighet ut fra en norsk forskrift, som senere ble erstattet av et EU-regelverk. Utsettelsen er gitt med syv måneder, og gjelder kjøring i alle EU-land for norske sjåfører med utløpt førerrett og/eller YSK.

Nå er også yrkessjåførkompetanse som utløper i september, forlenget med seks måneder fram til mars 2021. Dette gjelder inntil videre kun for kjøring innad i Norge. 

Samferdselsdepartementet har søkt om at forlengelsen i september også må gjelde EU-land. Denne søknaden er ikke godkjent ennå, og derfor gjelder den nye utvidelsen i september kun i Norge.

Forny så raskt som mulig

Statens vegvesen anbefaler alle som trenger nytt førerkort de nærmeste månedene til å ordne dette så raskt som mulig. Ved en eventuell oppblomstring av koronaviruset kan det bli vanskeligere å få gjennomført etterutdanning, og kapasiteten hos Statens vegvesen kan gå ned.

Forlengelser

Yrkessjåførkompetansen utløper på en bestemt dato som er skrevet i førerkortet. Hvis den opprinnelige utløpsdatoen for eksempel er den 15. i en måned, så er ny forlenget utløpsdato 15. i ny utløpsmåned, som er sju måneder senere. Du må fornye førerkortet ditt før yrkessjåførkompetansen utløper. Helsekravene for aktuell klasse må også være oppfylt.

Tabellen under viser hva som er opprinnelig utløpsmåned for din YSK, og hva som er ny utløpsmåned.

Opprinnelig utløpsmåned Ny utløpsmåned
Januar 2020 Juli 2020
Februar 2020 September 2020
Mars 2020 Oktober 2020
April 2020 November 2020
Mai 2020 Desember 2020
Juni 2020 Januar 2021
Juli 2020 Februar 2021
August 2020 Mars 2021
September 2020 *) Mars 2021 *)

*) Yrkessjåførkompetanse som utløper i september, forlenges med seks måneder fram til mars 2021. Inntil videre gjelder kun for kjøring innad i Norge. 

LES OGSÅ: Stjeler drivstoff for å tjene penger