Forholdet gjaldt en trafikkulykke der fører av en semitrailer i et T-kryss la seg i venstre felt under en bru i den hensikt å svinge til venstre. Det var også et felt for å svinge til høyre. Det var mye trafikk, så fører bestemte seg i stedet for svinge til høyre. Det er uklart om fører først hadde blinket til venstre, men etter en kort stund blinket han til høyre. Dette skjedde en ettermiddag på høsten. Strømmen i området var gått, slik at det var usedvanlig mørkt på stedet. Mens fører sto og ventet på at det skulle bli klart, kom en syklist bakfra, og plasserte seg til høyre foran førerhytta. Dette er et området som ikke dekkes av speilene på bilen. Til tross for at fører reiste seg opp for å se, så han ikke syklisten og kjørte over han, slik at han omkom.
Må ha hjelpemann?
Lagmannsretten har ved denne dommen uttalt at i et slikt tilfelle er aktsomhetsnormen den samme som ved rygging. Dersom noen har plassert seg i kjøretøyets blindsone og er umulig å se, selv om bilføreren reiser seg opp, risikerer føreren å bli dømt for uaktsomt drap. Satt på spissen, betyr dette at lastebilsjåføren i tettbebygde støk må ha med hjelpemann hvis han skal svinge til høyre.
Krever endring
I tillegg til fengsel, er sjåføren fradømt retten til å utøve sitt yrke som sjåfør i til sammen tre år. NLF er av den oppfatning at loven kun gir hjemmel til å frata domfelte førekortet i de tilfeller der de utgjør en konkret fare for trafikksikkerheten. En fører som i et øyeblikks uoppmerksom har forårsaket en alvorlig ulykke, kan ikke uten videre sies å utgjøre en slik fare. NLF vil så snart som mulig kreve endring i straffelovens bestemmelser om uaktsomt drap med motorvogn, og reglene om tap av førerrett.