Da forslaget til ny forskrift var på høring i sommer, protesterte NLF mot at muligheten til dispensasjon for frakt av nedkjølte gasser med ferger skulle fjernes. Vi kontaktet også Sjøfartsdirektoratet og fikk forståelse av at forbudet mot nedkjølte gasser var kommet med ved en feil. Dette kommenterte vi nærmere i et brev til direktoratet samme dag. Derfor ble vi meget overrasket da vi midt i desember så at ny forskrift var vedtatt, og at direktoratet ikke hadde lyttet til transportnæringens råd. Forbudet mot transport av nedkjølte gasser var opprettholdt.

NLF ba om å få et hastemøte med Sjøfartsdirektoratet før jul, men dette var det ikke mulig å få til. Vi skrev også til Nærings- og handelsdepartementet og ba om at iverksettelse av forskriften måtte bli utsatt og at saken blir vurdert på nytt. Vi er derfor tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet nå har slått full retrett slik at det blir mulig å få til nødvendige tilpasninger uten at livsnødvendige transporter blir umuliggjort.

Sjøfartsdirektoratets pressemelding kan lesesher